70% av jordas overflate er dekket av vann

Publisert

Ocean Space Centre er fremtidens laboratorie- og kunnskapssenter for havrommet, en stor nasjonal satsing for forskning, innovasjon og utdanning i regi av SINTEF og NTNU. Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, er meget fornøyd med at regjeringen nå har valgt konsept og går videre med planleggingen av Ocean Space Centre.

- Dette er veldig viktig, skriver Tord Lien på Messenger til enerWE. Ocean Space Center vil være et viktig bidrag til at Norges lederrolle som havnasjon opprettholdes i fremtiden. Koblingen mellom ressursene i og under havet og kompetanse og teknologi, har tjent Norge svært godt og vil fortsette å gjøre det fremover. Vår stolte fortid som havnasjon sikrer også ei stolt fremtid.

Gunnar Bovim, rektor ved NTNU er også godt fornøyd.

- For å være konkurransedyktig internasjonalt må vi utdanne kandidater med relevant kompetanse for framtidas havnæring. Gode løsninger for utdanning i samspill med forskningsvirksomheten er avgjørende, og sammen med Sintef har vi nå fått på plass et fremtidsrettet konsept som svarer på behovet. Vi er fornøyd med at dette er tillagt stor vekt i vurderingen av samfunnsnytten, sier Gunnar Bovim i en pressemelding.

NHO skriver at planleggingen av Ocean Space Centre startet allerede i 2005, og ulike konsepter har vært utredet. I mars 2018 la SINTEF og NTNU fram et modifisert konsept, som nå er kvalitetssikret i henhold til statens prosjektmodell. Kvalitetssikringen viser at konseptet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. På dette grunnlaget har regjeringen i dag besluttet å videreføre arbeidet.

70% av jordas overflate er dekket av vann. Med dette som bakteppe virker det fornuftig å satse på havrommet.