64.165 medlemmer i Facebook-gruppe MOT ACER

Publisert

Debatten omkring Acer koker på sosiale medier.

Tirsdag kveld har Facebook-gruppen STOPP ACER 64.165 medlemmer.

Hvor stor andel av medlemmene som virkelig er imot sterkt Acer og hvor mange av medlemmene som er med i Facebook-gruppen kun for å følge debatten vites ikke. Det som er sikkert er at Acer skaper et enormt engasjement.

Digitalt opprop

Det er også etablert et digitalt opprop med slagordet NEI TIL Å OVERFØRE VÅR KRAFT TIL EU. Tirsdag kveld har 19.039 personer signert dette oppropet.

Facebook-gruppe skal demonstrere utenfor Stortinget

Jan Roos står oppført som administrator i Facebook-gruppen STOPP ACER. Han har i dag skrevet følgende på Facebook-veggen:

Hei godtfolk! Tre ting: - Hold av datoen 19.03.2018, kl. 1800- 2000. Vi har fått tillatelse og demonstrerer utenfor Stortinget! Det jobbes på spreng i admin. Mer info kommer snart!

Sjefen for Acer er smigret og overrasket over motstanden

Sjefen for EUs energibyrå Acer synes Norge bør forbli en del av energimarkedet. NTB skriver at han både er overrasket og smigret over den norske motstanden.

Albert Pototschnig sier til nyhetsbyrået Europower at han har fått med seg debatten som raser om tilslutningen til EUs tredje energipakke og energibyrået Acer.

– Jeg ble både smigret og overrasket, ler Pototschnig. – Smigret fordi folk tror at vi er mye mektigere enn det vi er. Så ble jeg overrasket fordi jeg tror debatten har bommet på hva som er realiteten.

Full samling i LO om å si nei

– Ut fra den kunnskapen vi har nå, er det full samling i LO om å si nei, sa LO-sekretær Are Tomasgard til NTB mandag denne uken.

LO bommer i sin argumentasjon mot EUs energibyrå Acer, mener lederen av Stortingets energi- og miljøkomité.

Usikkerhet knyttet til hvilke fullmakter som kan bli lagt under den nye, norske reguleringsmyndigheten RME fikk mandag LO til å be om at saken utsettes i påvente av mer klarhet rundt EUs fremtidige energipolitikk.

Mener LO hopper bukk

Men energi- og miljøkomiteens leder Ketil Kjenseth (V) mener Norge har all interesse av ikke å skape tvil i EU om EØS-avtalen mens brexit-forhandlingene pågår.

– LO hopper bukk over at andre energimarkedspakke opphører den dagen den tredje trer i kraft. Da har vi ingen avtale med EU, og det vil være et dramatisk veivalg både for norsk energisektor samlet sett og for norsk industri, sier han til NTB.

Frykter mottiltak

Kjenseth har lite til overs for LOs argument om å vente med norsk tilslutning til EUs energibyrå til den fjerde energimarkedspakken, som ble lagt fram i 2016, er klar. Den er nå på vei inn i sluttforhandlinger i EU.

– Å vente på den fjerde energipakken kan bli lange og magre år for norsk, eksportrettet næringsliv, advarer Venstre-politikeren.

Han viser til at det er vanskelig å si når den fjerde pakken kommer, og frykter mottiltak fra EU dersom Norge legger ned veto mot den tredje pakken.

Kjenseth viser dessuten til at Norge og EU i fellesskap fram mot 2030 skal kutte sine klimautslipp kraftig, blant annet gjennom tiltak i energisektoren.

Også De Grønne og Grønn Ungdom sier ja til norsk Acer-tilslutning av klima- og miljøhensyn.

– Norge skal bruke samarbeidet i den tredje energimarkedspakken som bidrag til redusere norsk energiforbruk med 30 prosent innen 2030, tilsvarende EUs mål, heter det.

Press på Ap

På Stortinget har Senterpartiet, SV og Rødt signalisert klar motvilje mot energipakken, og Arbeiderpartiet er splittet i saken. Rundt 100 Ap-ordførere har skrevet under et opprop mot Acer.

– Dersom stortingsgruppa velger å overse grasrota i partiet og fagbevegelsen, og si JA til EUs tredje energimarkedspakke, er jeg redd flere vil forlate oss. Både medlemmer og velgere, skriver vararepresentant Tove Lise Torve fra Møre og Romsdal på Facebook tirsdag.

Det var ventet at saken ville bli drøftet på Aps landsstyremøte i Oslo senere samme dag.

Motstanden fra LO og sterke krefter i fagbevegelsen har økt presset på Ap i saken.

– Ap må gjøre et valg – skal de stå sammen med sine allierte eller høyresiden, sa SV-leder Audun Lysbakken til NTB mandag.

Samtidig skrev DN sist helg at Ap tross intern motstand er klare til å støtte norsk tilslutning, fordi partiet skal ha fått gjennomslag for viktige krav i forhandlingene på Stortinget.

Energi- og miljøkomiteens to proposisjoner i saken skal avgis torsdag. Den tredje proposisjonen, fra utenriks- og forsvarskomiteen, avgis 19. mars.

Fakta om EUs tredje energimarkedspakke (kilde: NTB)

EUs tredje energimarkedspakke er et knippe rettsakter fra 2009 som videreutvikler det indre marked for energi.

 • Pakken viderefører samarbeidet og sikrer like rammevilkår i Norge og EU.
 • EUs energiunion er en politisk betegnelse fra 2015 på initiativer for å utvikle en mer felles og klimavennlig energipolitikk i EU. Energiunionen omfatter fem ulike dimensjoner, og energimarkedet er én av disse.
 • EUs energibyrå Acer, som er en del av pakken, skal fremme samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter for energi og sikre et integrert energimarked ved å harmonisere medlemslandenes regelverk.
 • Stortinget avslutter denne uken trolig arbeidet som regjeringen håper vil ende med at energimarkedspakken innlemmes i EØS-avtalen.
 • Energi- og miljøkomiteen har frist til 15. mars med å avgi innstilling for sine to proposisjoner i saken, mens den tredje proposisjonen skal avgis av forsvars- og utenrikskomiteen innen 19. mars.
 • ---

  Klikk her for å bli medlem i Facebook-gruppen for Energibransjen.

  Lytt til Energibransjens ukeslutt:

  https://soundcloud.com/enerwe/ego-eller-ecoonsker-vi-a-bidra-til-miljoet-i-europa-pa-bekostning-av-lave-strompriser-til-oss-selv