6 av 10 selskaper betalte ikke selskapsskatt

Publisert

Nye tall fra SSB viser at 59 prosent av selskapene ikke var i skatteposisjon i 2015, og at de derfor ikke betalte selskapsskatt. Det var likevel en økning i skattegrunnlaget på 6 prosent fra året før.

- Til tross for vekst i selskapenes skattegrunnlag steg andelen foretak med negativ alminnelig inntekt fra 2014 til 2015. 59 prosent av selskapene befant seg nå utenfor skatteposisjon, mens fire av ti foretak sto bak den positive alminnelige inntekten, skriver SSB.

Bedrifter betaler selskapsskatt av overskudd, og de har også mulighet til å trekke fra tidligere underskudd i det som kalles fremførbare underskudd.

Selv om selskapet ikke er i skatteposisjon bidrar de likevel til fellesskapet gjennom merverdiavgiften, arbeidsgiveravgiften og skatten på arbeidstagernes lønninger.

enerWE har tidligere rapportert tall som viste at bare 262 oljeselskaper sto for halvparten av selskapsskatten i 2015. De resterende 301.847 norske aksjeselskapene sto for den andre halvparten. Av det var kraftbransjen en av de betydelige bidragsyterne med 5,3 milliarder kroner fra 1839 kraftselskaper.

Selskapsskatten har blitt redusert de siste årene, og det er også planlagt ytterligere skattereduksjoner i årene som kommer.