5 gasslekkasjer og en brann

Publisert

600 ansatte ble evakuert fra oljeraffineriet Mongstad etter en hydrogenlekkasje tirsdag. Nå kaller Petroleumstilsynet inn Statoil på teppet, melder NTB.

Statoil opplyser at gasslekkasjen tirsdag ettermiddag skyldtes hydrogenutslipp i et bensinanlegg. Denne delen av anlegget ble raskt nedkjørt og trykkavlastet, ifølge selskapet. Hendelsen er den sjette på Statoils anlegg de siste to ukene, melder NRK.

Etter fem gasslekkasjer og en brann i denne perioden har Petroleumstilsynet bedt om et møte med den norske oljegiganten. Tilsynet mener liv kunne ha gått tapt i tre av hendelsene.

 • Les kommentaren: 75 % av gasslekkasjene skyldes menneskelige feil.
 • Tilsynet starter dessuten gransking av lekkasjen på Stureterminalen, brannen på Statfjord A og brønnproblemene på Statfjord A-plattformen.

  – Det har vært mye Statoil den siste tiden, med flere svært alvorlige hendelser. På møtet må Statoil forklare hvordan de opplever hendelsene og hva som er bakenforliggende årsaker, sier pressekontakt Eileen Brundtland i Ptil.

  Pressekontakt Elin Isaksen i Statoil sier til NTB at det er for tidlig å si hva som er årsaken til gasslekkasjen tirsdag.

  «I tråd med instruks ble evakueringsalarm iverksatt og beredskapsorganisasjonen i Statoil mønstret. Ingen personer kom til skade», skriver selskapet på sine nettsider. 600 ansatte ble evakuert.

  Hilde-Marit Rysst er leder i SAFE. Hun forteller til enerWE at hun er bekymret.

  - Det er ihvertfall sterkt bekymringsfullt at det nå skjer uhell på uhell, og mannskap og arbeidere opplever å bli evakuert. Disse hendelsene må selvfølgelig granskes og se på bakenforliggende årsaker. I den sammenheng må en se på både vedlikehold, kompetanse, bemanning, gjennomførte og planlagte organisatoriske endringer. Det må aldri være tvil om at den ansatte ønsker å gjøre en sikker, faglig god jobb, og sikre både seg selv, kollegaer og anlegg mot hendelser og ulykker, sier Rysst til enerWE.

  Hun er glad for at Ptil nå kaller Statoil inn på teppet.

  - Når dette nå skjer, i stort monn, er det rett av Ptil og kalle inn Statoil. Det er på tide at operatørene tar ett skritt tilbake og går grundig inn i de beslutninger ledelsen har foretatt. Eksempelvis er det typisk at kutt i vedlikehold ikke vil føre til maskinhavari "dagen etter". Havari vil fort ta tid. Nå har det vært kutt over en lav sko over 1-2 år, det er lett å tenke at det kan være en sammenheng, sier Rysst til enerWE.

  Hun mener det er viktig at Ptil løfter blikket, og ser hele bildet av det som nå skjer, og tar med seg resultater av RNNP i denne betraktningen.

  - Ptil har gitt varsko, men jeg er usikker på hvor alvorlig operatørene tar det. Og, enda mindre departementet. Vi har opplevd flere ganger at Ptil har god forståelse, men departementet stopper. Dette er ikke en utvikling av vår bransje vi kan være bekjent av, dagens nivå er ikke verdensledende på HMS, avslutter Rysst.