Oljebransjen må digitalisere for å overleve

Publisert

Oljebransjens omdømme er på et bunnivå

50.000 oljejobber har forsvunnet de siste årene. Oljebransjens omdømme er på et bunnivå. Morgendagens helter søker seg ikke lenger til petroleumsfag.

Digitalisering rykker opp på agendaen i oljeselskapene

Samtidig står bransjen midt i en teknologirevolusjon. Oljebransjen har tidligere vært kjent for å være konservativ når det gjelder digitalisering. Dette er i ferd med å snu, og nettopp dette bør morgendagens helter legge merke til når de vurderer ulike studieretninger.

DNV GL har gjort en global undersøkelse der de blant annet ser på digitaliseringen i olje- og gassbransjen. «Short-term agility – long-term resilience» er DNV GLs syvende årlige rapport om utsiktene for olje- og gassindustrien. Den gir et bilde av bransjens prioriteringer for året som kommer, basert på en spørreundersøkelse av 723 erfarne aktører globalt og 139 norske respondenter.

Undersøkelsen viser at digitalisering har rykket raskere oppover på agendaen i olje- og gassbransjen i Norge enn i resten av verden. Fem av ti (52 prosent) norske respondenter forventer at digitaliseringen vil øke i egen organisasjon i 2017, mot 39 prosent globalt. Om lag halvparten (47 prosent) oppgir at de allerede har et større fokus på digitalisering, mot 39 prosent globalt.

Digitalisering topper listen for 65 prosent av norske respondenter mot 55 prosent globalt.

– Det er positivt å se at den norske olje- og gassbransjen satser på digitalisering i større grad enn internasjonale aktører. Økt satsing på digitalisering, samarbeid og standardisering vil hjelpe industrien å møte kravene til en ny virkelighet og bli mer robust og lønnsom også i krevende markeder, sier Kjell Eriksson, regionssjef i DNV GL – Olje & Gass Norge, i en pressemelding.

Statoil skal bruke to milliarder kroner på digitalisering

Statoil annonserte nylig at de skal øke taktskiftet når det gjelder deres satsning på digitalisering.

- I perioden frem til 2020 skal vi bruke opp mot to milliarder kroner på digitalisering, fortalte Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil. Investeringen kommer på toppen av de investeringene selskapene allerede gjør innen tradisjonell IT.

Ifølge konsernsjefen dreier nysatsingen seg om to hovedpunkter:

 • Repetitive og gjentagende arbeidsoppgaver som i dag gjennomføres manuelt skal i størst mulig grad automatiseres eller digitaliseres for at ansatte kan bruke tiden sin på andre oppgaver. Her skal også robotisering og fjernstyring tas i bruk
 • Selskapet skal satse systematisk på avansert dataanalyse («big data»)
 • Ønsket å utfordre det etablerte tankesettet

  Sammen med seks andre teknologer startet Øyvind Tveit selskapet 4Subsea i 2008.

  - Det har vært en spennende reise, forteller Øyvind Tveit til enerWE. Vi hadde alle lang erfaring fra oljebransjen, og ønsket å utfordre det etablerte tankesettet.

  De første årene var det krevende å overbevise beslutningstakere i oljeselskapene om å investere i digitalisering.

  - Nå virker det som at bransjen har tatt inn over seg det faktum at fornuftige investeringer i digitalisering handler om å styrke selskapets konkurransekraft, sier han.

  4Subsea leverer produkter og tjenester til blant annet Statoil og Shell Norge. Ved hjelp av sensorteknologi og avansert software hjelper de oljeselskapene å holde produksjonen i gang på en sikker måte.

  - Det kan på mange måter sammenliknes med å være i forkant med service og vedlikehold for å holde bilen i gang, i stedet for å få unødvendige og kostbare reparasjoner i etterkant, forteller Tveit. Vi strømmer data fra blant annet fleksible rør og brønnhoder opp på den digitale plattformen vi har utviklet. Her analyseres data i sanntid for å bidra til beslutningsstøtte for ingeniørene.

  Det finnes mange luftslott

  Digitalisering har det siste året blitt et buzzword, men det skremmer ikke Tveit fra å bruke ordet.

  - For oss handler digitalisering om å kombinere domenekompetanse med kunnskap om digitalisering, forteller Øyvind Tveit. Vi har eksperter innen instrumentering, subsea, fleksible rør og brønnhoder. Denne ekspertisen kombinerer vi med vår ekspertise innen digitalisering. Det resulterer mer effektive arbeidsprosesser og bedre beslutninger. Som Statoils konsernsjef så godt sier det, så vil digitalisering bidra til å redusere repetitive og gjentagende arbeidsoppgaver som i dag gjennomføres. De frigjør tid slik at ansatte kan bruke tiden sin på andre, mer spennende oppgaver.

  Maskinlæring krever høy kvalitet på data

  Tveit understreker at maskinlæring er null verdt dersom man ikke har kvalitet på data.

  - Vi bruker mye tid på å sikre kvaliteten på data. Det kan være både måledata fra sensorer nede på havbunnen, og metadata hentet fra dokumentasjon og spesifikasjoner. Med godt datagrunnlag utvikler 4Subsea nå modeller for maskinlæring som gir mulighet for enda bedre prediktiv analyse for operatørene.

  Tveit er enig i at morgendagens helter bør legge merke til det som nå skjer i oljebransjen.

  Ja, dersom du er interessert i teknologi, så går vi nå inn i en tid der du virkelig kan få spennende utfordringer. Du kan være med på å skape digitale løsninger som bidrar til stor verdiskapning for olje- og energibransjen og for landet vårt, avslutter Tveit.