4.900 varsler om permitteringer og oppsigelser

Publisert

Nav mottok varsler om permittering og oppsigelser av totalt 4.900 personer i oktober. Mer enn 40 prosent av varslene kommer fra Rogaland.

Av de 4.900 varslene, var det 3.000 permitteringsvarsler. Av årets ti første måneder, er det bare i september antallet permitteringsvarsler har vært høyere.

– Permitteringsvarslene holdt seg på et høyt nivå i oktober. En del av dette skyldes trolig streiken i oljeservicenæringen som varte ut i oktober, men noe skyldes nok også redusert aktivitet i oljerelatert virksomhet, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Antall varsler om oppsigelser holder seg derimot lavere enn gjennom fjoråret.

Flest varsler kom fra Rogaland, med 2.100.

Kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte, må varsle Nav. Det er heller ikke alle varsler som faktisk resulterer i permitteringer eller oppsigelser. (©NTB)