400.000 nordmenn vegrer seg for å kjøpe elbil fordi de mangler lademuligheter hjemme

Publisert

Elbilsalget går så det suser i Norge takket være avgiftsfritak som gjør de relativt dyre elbilene svært konkurransedyktige mot bensin- og dieselbiler som kjøperne må betale både merverdiavgift og engangsavgift for.

Samtidig forutsetter elbiler at man får ladet bilen. Det er uproblematisk for de som bor i enebolig og som selv kan sette opp lader på parkeringsplassen sin, men rundt 400.000 nordmenn som bor i borettslag og sameier vegrer seg for å kjøpe elbil fordi de mangler lademuligheter. Det viser prognosetall fra en undersøkelse utført av Opinion på vegne av NBBL og Norsk elbilforening.

Nesten halvparten av de 1,5 millioner som bor i borettslag og sameier har vansker med å få til lading. Av disse oppgir nesten 400.000 at det er mindre sannsynlig at de kjøper elbil på grunn av manglende lademuligheter.

- Sameier og borettslag har store utfordringer og utgifter når fellesgarasjen skal rigges for lading, samtidig som de kan utgjøre en forskjell som monner i å redusere utslipp. Derfor er det behov for en statlig støtteordning for å få opp tempoet, sier avdelingsdirektør Henning Lauridsen i NBBL, i en pressemelding.

Lauridsen understreker at det det ikke er snakk om noen permanent ordning, men for å få opp tempoet slik at Stortinget kan nå sitt ambisiøse klimamål om at det kun skal selges utslippsfrie biler fra 2025.

- Med litt offentlig støtte til investering i grunninfrastruktur, er vi sikre på at samfunnet vil løse ladeutfordringene på en god måte, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

- I forbindelse med årets statsbudsjett har vi foreslått at Enova får i oppdrag å forvalte en nasjonal støtteordning til lading i sameier og borettslag, etter modell av ordningen til Oslo kommune. Støtteordningen bør ha en ramme på 250 millioner årlig og støtte minst 20 prosent av investeringskostnadene inkludert laderådgivning. Selve ladeboksen må beboeren kjøpe og installere selv. Oslo har hatt ordningen i over ett år, og den har vært en ubetinget suksess, sier Christina Bu.