400 færre helt arbeidsløse i juli, ledigheten nede i 2,8 prosent

Publisert

I juli var det 400 færre helt arbeidsløse, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Andelen helt ledige er nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

– Det blir flere i jobb og færre arbeidsledige. Vi ser et tydelig bilde av et arbeidsmarked i bedring, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i en pressemelding.

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 1.300 personer og utgjør nå 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Arbeidsledigheten fortsatte å falle i juli. Så langt i år har antallet helt ledige falt med mer enn 7.000 personer, justert for normale sesongvariasjoner. Bedringen har kommet over hele landet, også i fylkene som ble hardest rammet av nedturen i oljebransjen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i Nav.

Ved utgangen av juli var det registrert 77.400 helt arbeidsledige hos Nav. Det er en nedgang på 10.300 sammenlignet med samme tid i fjor.

Flere langtidsledige

Antallet som har gått ledige mer enn halvannet år øker med 14 prosent fra i juli i fjor, til 7.200. Nesten 8.100 har vært ledige i to år eller mer, noe som er en økning på 4 prosent.

Det er alvorlig både for den enkelte og samfunnet, påpeker Hauglie.

– Vi må unngå at arbeidsledige ender utenfor arbeidslivet selv etter at tidene er blitt bedre. Derfor har regjeringen også satt inn viktige målrettede tiltak for langtidsledige og de unge som er mest sårbare når det er tøffe tak på arbeidsmarkedet, sier statsråden.

Hauglie viser til SSBs tall fra Arbeidskraftundersøkelsen torsdag, som viste en økning i antall sysselsatte.

– Jeg vil rose arbeidsgiverne for at de skaper jobber og ansetter folk. Regjeringen legger til rette for mer jobbskaping slik at flere av dem som står på utsiden kommer seg i arbeid, mener arbeidsministeren.

SSBs tall viste en ledighet på 4,3 prosent.

Færre unge ledige

NAVs tall viser en positiv utvikling for de unge på arbeidsmarkedet. 20.500 personer under 30 år er registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som er 4.500 færre enn for ett år siden – en nedgang på 18 prosent. Ledigheten er høyest blant folk i 30-årene (3,8 prosent), viser Nav-tallene.

Når det gjelder yrkesgrupper er nedgangen størst innen bygg- og anleggsarbeid (-22) og industriarbeid (-21). Også innen ingeniør- og IKT-fag går ledigheten ned. Ledigheten er høyest innen barne- og ungdomsarbeid, og lavest innen undervisning og akademiske fag.

Rogaland er det fylket som har høyest ledighet, med 4 prosent. Agder-fylkene og Finnmark har en ledighet på 3,3 prosent. Lavest ledighet har Sogn og Fjordane og Oppland, begge 1,6 prosent.