Anne Sørum Arbeidstilsynet
Anne Sørum Arbeidstilsynet

- 4 av 10 stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse

Publisert

I dag arrangerer enerWE og AAK Safety Høydekonferansen på Lillestrøm. Her samles den delen av bransjen som jobber med avansert arbeid høyt oppe, enten det er i toppen av en vindturbin, en oljeplattform eller en ordinær bygning på land.

Arbeidstilsynet var tilstede, og Anne Sørum fortalte i sin presentasjon om erfaringene fra tilsynene der har gjort med arbeid i høyden på bygg- og anleggsplasser.

- Arbeidstilsynets to viktigste oppgaver er å forebygge og å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sier Sørum.

Hun forteller at Arbeidstilsynet har hatt 2768 tilsyn på bygg og anlegg hittil i år, og resultatet var nedslående.

- Det er mange byggherer som har en del å lære, sier Sørum.

Hun viser blant annet til omfattende problemer med HMS-kort som ikke var i orden.

Ettersom dette er en presentasjon på Høydekonferansen, hadde Arbeidstilsynet også med seg tall fra tilsynene. Det har vært et satsingsområde, og i løpet av to intense kontrollperioder har de totalt gjennomført 681 kontroller.

- 282 stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse. Det er ganske mange, slår Sørum fast.

Det betyr heller ikke at resten hadde alt i orden. I tillegg kommer de som får overtredelsesgebyr.

- 142 saker vurderes for overtredelsesgebyr, sier Sørum.

For usikret arbeid i høyden kan Arbeidstilsynet utstede overtredelsesgebyr på mellom 50.000 og 1,4 millioner kroner.

Det vil være aktuelt for tilfeller som ikke er helt graverende, men som er kritikkverdige og som er av en viss alvorlighetsgrad.

Arbeid i høyden utgjorde 82 av varslene om overtredelsesgebyrene, og 54 av vedtakene.

Sørum trakk også frem litt statistikk for å si noe om hvor utfordrende arbeid i høyden er. Ut fra 176 ulykker i bygg og anlegg i 2015 utgjorde hele 45 prosent fallulykker.

Fall fra høyde toppet listen med 20 hendelser, mens fall fra stilas er nummer to med 11 hendelser. På femteplass er fall fra stiger med 8 hendelser.

Fallulykker utgjør 45% av ulykkene.
Fallulykker utgjør 45% av ulykkene.

- Det som er viktig at alle enhver av oss sier ifra når ting ikke er i orden. Vi må bry oss og involvere oss. Alle må hjelpe til så vi får sikkert arbeid i høyden, avslutter Sørum.