33,8 millioner elsertifikater ble annullert i det svensk-norske elsertifikatmarkedet

Publisert

Elsertifikater er en støtteordning for fornybar strøm. Det innebærer at produsenter som investerer i fornybar energi får inntekter fra salg av elsertifikater. Hensikten med ordningen er å gjøre det mer lønnsomt for dem som produserer strøm å investere i fornybar produksjon.

Den 3. april ble 33,8 millioner elsertifikater for 2017 annullert i det svensk-norske elsertifikatmarkedet. Det forteller NVE i en melding på sin hjemmeside.

Totalt 33.810.479 elsertifikater ble annullert i Norge og Sverige. Det viser innrapporterte tall for elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret i Norge (NECS) og deklarasjoner til Energimyndigheten i Sverige. Av dette ble 11.092.487 elsertifikater annullert i Norge og 22.717.992 annullert i Sverige.

I Norge og Sverige ble det utstedt til sammen 31,2 millioner elsertifikater til produsenter av fornybar kraft i 2017. Beholdningen reduseres dermed med 2,6 millioner elsertifikater, og er etter 2017 på 10,7 millioner.

Elsertifikater som ikke er annullert i henhold til elsertifikatplikten utgjør 13.566 elsertifikater. Aktører som ikke har annullert elsertifikater i henhold til elsertifikatplikten skal betale en avgift for manglende annullering.

Alle kraftleverandører, og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse, har en lovpålagt plikt til å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel (elsertifikatkvote) av det elsertifikatpliktig elforbruk. I 2017 var elsertifikatkvoten på 13,7 prosent.

Hvert kvartal sender nettselskap inn oversikt over elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret, NECS, som driftes av Statnett. Dette volumet godkjennes av de elsertifikatpliktige 1. mars hvert år, og danner grunnlaget for beregning av elsertifikatplikten.

1. april, eller første arbeidsdag etter, sletter Statnett elsertifikater tilsvarende en andel av elsertifikatpliktig elforbruk. Dette kalles annullering, og innebærer at elsertifikatene tas ut av markedet.

De som ikke har annullert elsertifikater i henhold til elsertifikatplikten, vil bli ilagt en avgift på kr 139,0 for hvert elsertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikatplikten.