- 30 prosent av energien i bygg kommer til å være lokalprodusert

Publisert

Denne uken arrangerte Statsbygg et frokostseminar med temaet: "Klima - har byggenæringen løsningen?". Problemstillingen dreide seg i hovedsak om energibruk og klimautslipp. Sånn sett var det mye å ta med seg også til energibransjen.

Administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg åpnet seminaret med å slå fast at byggenæringen kan gjøre mye med klimautfordringene.

- Det er et ledende spørsmål. Vi mener jo at vi vet svaret på spørsmålet vi har stilt, sier Nikolaisen.

Han viste til at fredag denne uken åpner Campus Evenstad, Norges første ZEB-COM bygg. Forkortelsen står for Zero Emission Building og Construction, Operational og Materials. Med det menes et bygg som ender på null klimagassutslipp gjennom hele byggets livsløp.

Nikolaisen fortalte om en bransje i rivende utvikling der rekordene ikke fikk stå lenge av gangen. Han viste til at Statsbygg tidligere hadde den norske rekorden for største solcellepanel.

- Det var en rekord som sto i to-tre uker, før Asko kom med et større panel. Når vi åpner Campus Evenstad tar vi rekorden tilbake. Norges mest klimavennlige bygg. Det er vi stolt av. Så håper vi at heller ikke den rekorden står lenge, sier Nikolaisen.

Han tror at det som nå skjer på teknologifronten vil forandre energibransjen,

- Teknologien utvikler seg rasende fort. Det snakkes nå om at 30 prosent av energien i bygg kommer til å være lokalprodusert. Det kommer til å forandre energibransjen, sier Nikolaisen.

Han mener at byggebransjen har en nøkkelrolle å spille i den prosessen, og at de nå kan bruke erfaringene som Statsbygg har gjort seg i arbeidet med ZEB-COM bygget på Campus Evenstad.

- Vi må sørge for at hele bransjen blir med, sier Nikolaisen.