Hele landet
Hele landet

2,6 prosentpoeng mindre vann i vannkraftverkenes vannmagasiner

Publisert

Det har gått litt opp og ned med fyllingsgraden de siste ukene, men det normale for denne tiden av året er at fyllingsgraden sakte men sikkert går ned. Slik var det også i forrige uke. Da gikk fyllingsgraden ned med 2,6 prosentpoeng.

Hele landet

I forrige uke lå fyllingsgraden på 76,7 prosent i hele landet. Uken før lå fyllingsgraden på 79,3 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 78,8 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 63.031 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 84,6 prosent i elspotområde 1. Uken før lå fyllingsgraden på 88,0 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 77,1 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 4.895 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 79,8 prosent i elspotområde 2. Det er 2,8 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 82,6 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 84,7 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 26.129 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 79,7 prosent i forrige uke. Det er 2,5 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 82,2 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 72,9 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 79,7 prosent tilsvarer det 6.221 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

I uke 47 lå fyllingsgraden for elspotområde 4 på 63,2 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 65,0 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 71,5 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 63,2 prosent tilsvarer det 12.239 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 5 er nå 81,9 prosent. Det er 3,3 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 85,2 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 78,8 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 13.547 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.