240 oljeutvinningsselskaper betalte halvparten av selskapsskatten

Publisert

240 oljeutvinningsselskaper betalte 79,3 milliarder kroner i skatt i 2017. Det utgjør 49,7 prosent av all selskapsskatt som ble betalt. Resten kom fra 330.035 andre selskaper. Det viser tall som SSB la frem rett før jul.

Tallene sier mye om hvor lukrativt det er for Norge å utvinne olje og gass på norsk sokkel. Her betaler oljeselskapene en petroleumsskatt på hele 78 prosent av overskuddet.

I tillegg kommer skatteinntektene fra de mange ansatte i bransjen, samt de indirekte skatteinntektene som kommer fra offshore leverandørindustrien og andre leverandører på land som tjener gode penger på å tilby varer og tjenester til oljeutvinningsselskapene.

Foruten oljeselskapene trekkes også kraftselskapene frem som en av landets viktigste skatteytende næring. Her har 769 selskaper bidratt med hele 10,1 milliarder kroner. Det utgjør 6,3 prosent av Norges skatteinntekter fra selskaper.

Kraftselskapene tjener gode penger strømproduksjonen, men de skattlegges også hardt. På samme måte som oljeutvinningsselskapene har en særskatt, betaler vannkraftselskapene en grunnrente på 35,7 prosent på toppen av selskapsskatten. Den økes forøvrig til 37,0 prosent neste år. I tillegg betaler kraftselskapene en rekke andre skatter og avgifter.

Den sittende regjeringen har hvert år redusert selskapsskatten med ett prosentpoeng, men har samtidig økt særskattene for olje- og energibransjen tilsvarende. Disse tallene fra SSB viser da også at inntektene fra kun 240 oljeutvinningsselskaper og 769 kraftselskaper er langt viktigere enn de resterende 329.026 andre selskapene tilsammen når det gjelder statens skatteinntekter.

Les også: