Uklarhet om oljeboring utenfor Jæren

Publisert

Mens miljøminister Vidar Helgesen (H) har slått fast at det aldri blir oljeleting i verneområdet langs Jærkysten, kommer oljeminister Tord Lien (Frp) med uttalelser som sår tvil om dette.

Lien har fått mye kritikk for håndteringen av 24. konsesjonsrunde. I tillegg til bråket rundt Lofoten har flere reagert på at regjeringen har åpnet for oljesøknader i et vernet område i Rogaland.

Aftenposten skriver at regjeringen fortsatt ikke er samkjørte i spørsmålet og viser til flere uttalelser fra klima- og miljøministeren om at petroleumsvirksomhet er utelukket i verneområdet. Samtidig sa olje- og energiminister Tord Lien følgende til Stavanger Aftenblad mandag kveld:

– Det er ingen sammenheng mellom vern og forbud mot aktivitet. I verneområder skal hensynet til verneverdiene tas vare på dersom det skal settes i gang aktivitet. Vi har ikke tatt stilling til hvilke arealer som skal utlyses i Jæren, men vil gjøre dette etter at selskapene og Oljedirektoratet har gjort sin vurdering, sier Lien, som ikke vil gi ytterligere kommentarer om saken til Aftenposten.

Generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge reagerer på at denne saken ikke tar slutt.

– Dette er blitt en fadese. Lien har først ført statsministeren bak lyset, så velger han å se bort fra et fattet norsk vedtak. Det må bli slutt på dette tøyset.