oljeminister
oljeminister

Åpent for oljesøknader i maritimt verneområde

Publisert

Regjeringens kart over mulige leteområder for olje og gass går gjennom et område på Jæren som ble fredet tidligere i sommer, skriver VG.

Jærkystens marine verneområde på 124 kvadratkilometer ble vernet av regjeringen i en kongelig resolusjon fra 17. juni i år. Oljekartet ble utlyst 29. august.

– Dette er ytterst pinlig for statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tord Lien. Men det viser også en grov systemsvikt. Hvor kort hukommelse har de egentlig, spør generalsekretær Nina Jensen i WWF til avisen.

24. konsesjonsrunde har skapt furore, og olje- og energiminister Tord Lien (Frp) måtte i forrige uke trekke utlysningskartene tilbake. Bakgrunnen var at han hadde åpnet for områder som ifølge regjeringens samarbeidsavtale med Venstre og KrF ikke skal åpnes for noen petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden.

Men området utenfor Jæren ligger fortsatt inne i kartet. I forskriften som regjeringen har vedtatt for Jærkysten marine verneområde, står det at området er vernet mot konstruksjoner på havbunnen, rørledninger og oppankring.

Klima og miljøminister Vidar Helgesen (H) bekrefter at verneområdet strekker seg inn i blokkartet for petroleumsvirksomhet i Nordsjøen, men sier at innen verneområdet er det verneplanen som har forrang, noe også Lien bekrefter i en epost til VG.