235 oljeselskaper sto for en tredjedel av selskapsskatten

Publisert

Oljebransjen dominerer statens inntekter fra selskapsskatten som ilegges bedrifter som går med overskudd. Det er både fordi det er en særdeles lukrativ bransje, men også fordi oljeselskapene ilegges en særskatt på de ekstraordinære inntektene. Totalt ender skatteregningen på hele 78 prosent av overskuddet.

I 2016 bidro selskapsskatten med 124 milliarder i inntekter til den norske staten. Av det utgjorde skatt fra oljeselskapene nesten en tredjedel. 235 oljeselskaper bidro totalt med 39,3 milliarder kroner i skatt, og det utgjorde 31,7 prosent av statens inntekter fra selskapsskatten.

Det er enorme beløp, men 2016 var et dårlig år. I 2015 bidro 262 oljeselskaper med 69,7 milliarder kroner, og det utgjorde da halvparten av selskapsskatten som den gangen utgjorde 139,3 milliarder kroner.

Den norske energibransjen er mer enn bare olje og gass, og kraftbransjen er også en av næringene som skattlegges ekstra høyt.

1877 kraftselskaper bidro tilsammen med 8,2 milliarder kroner i selskapsskatt i 2016, og det var en markant økning fra 5,3 milliarder året før.

Les også: 262 oljeselskaper står for halvparten av selskapsskatten