22.000 nye oljejobber

Publisert

For første gang på 15 år tjener ferske sivilingeniører i oljenæringen mindre enn sine kolleger andre steder i privat sektor, skriver Dagens Næringsliv. Men det er allikevel lys i tunnellen.

 • Les også: Ferske oljeingeniører ikke lenger lønnsvinnere 
 • Snart stort behov i olja 

  Fra 2018 til 2020 vil det bli 22 000 nye ansatte i olje- og gassindustrien, viser nye tall fra forskningsinstituttet IRIS. Det skriver Norsk olje og gass på sine hjemmesider.

  – Vi deler aldri ut jobbgarantier. Likevel kan vi med bakgrunn i de nye tallene slå fast at de som starter på en realfaglig- eller teknologisk utdanning høsten 2016 med stor sannsynlighet vil bli tatt imot med åpne armer av olje- og gassindustrien når de er ferdig utdannet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

  - Bør bransjen tenke mer langsiktig istedenfor å gå til masseoppsigelser?

  - Ja, bransjen bør helt klart ha is i magen og tenke langsiktig, sier leder i SAFE, Hilde-Marit Rysst til enerWE. Kostnadskutt som gir rask effekt, gir ofte dobbelt så store kostnader å ta inn igjen etterpå. Mange bedrifter legger ned mye ressurser på sine ansatte, på å videreutvikle de, gjøre arbeidsplassen attraktiv og interessant.

  Rysst forteller til enerWE at det fort blir dyrt å erstatte disse arbeidstakerne igjen om 12-16 mnd.

  - Og, da er det ikke erfarne, trygge arbeidstakere, men nye som må trenes opp. Den tiden firmaet i praksis ikke har nødvendig kompetanse, kan bli det avgjørende punkt når bransjen snur.

  Hun påpeker at vi har hatt bølgedaler tidligere.

  - Ved hver bølgedal denne bransjen har vært i, har bølgehøyden opp igjen vært særdeles kort og bratt. Det er ingen grunn til at ikke det samme skjer igjen, og da vil det være av  avgjørende betydning at leverandører kan levere oppgaver, rigger, ingeniører - praksis på kortest mulig tid. Det er for seint å begynne rekruttering da! De bedriftene som vil overleve er de som tør satse langsiktig, holde 'varme' i maskineriet og bevare mannskapet sitt lengst mulig. De som ikke lar alt styres direkte av aksjekursen. Og, de bedriftene som faktisk har planlagt for dårlige tider. Noe de alle burde gjort, med tanke på hvor syklisk vår bransje er!

  De ferske prognosene fra IRIS viser at bunnen er nådd i begynnelsen av 2018. Deretter forventes det at pilene snur. Ifølge rapporten vil olje- og gassindustrien fra 2018 til 2020 ha behov for å rekruttere til 13 000 stillinger. I tillegg vil naturlig avgang måtte erstattes. Dette utgjør til sammen 9 000 stillinger. Samlet behov for nyrekruttering utgjør da 22 000 ansatte.

  Stabilisering i 2018 - vekst i 2019

  Rapporten anslår at før vi når bunnen i 2018 skal ytterligere 12 000 stillinger kuttes. Samtidig vet vi at i snitt vil over 4 000 personer gå av med pensjon hvert år. Dermed vil det reelle tallet på de som sendes ut på jobbjakt være betydelig lavere.

  En av forutsetningene som ligger til grunn for prognosene er at oljeprisen snur i løpet av 2017.

  – Landet er midt i en krevende omstilling. Vi har lenge visst at det vil gå lengre ned i 2016 og 2017. Det er derfor svært gledelig at denne analysen viser at det vil snu i 2018. Ifølge IRIS-tallene vil vi i 2020 være tilbake på samme nivå som nå. At analysen viser et behov for 22 000 nye rekrutteringer fra 2018 til 2020, er et viktig signal, sier Schjøtt-Pedersen.

  Nå er det vanskelig å få jobb

  Like før jul tok enerWE en prat med fem studenter som i regi av Norsk olje og gass har reist land og strand rundt for å diskutere hva vi skal leve av etter olja.

  • Se videointervju med de fem studentene.
  • Eyolf Strømme-Svendsen løfter frem realfag som noe av nøkkelen for AS Norge, men han er usikker på petroelumsfagene.

   – Jeg tror realfag er veldig viktig. Jeg har troen på ingeniørfagene, sier han til enerWE. Jeg tror det kommer til å være et kjempemarked for ingeniører. Når det gjelder petroleum er det mye spennende, og det er det viktigste når man skal velge studie. Men det er et usikkert marked.

   Saresh Mohamad har studert petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

   – Dersom jeg hadde visst om svingningene i arbeidsmarkedet på grunn av oljeprisen ville jeg kanskje valgt annerledes, forteller han til enerWE.