Oljen utgjør rundt 21 prosent av statens inntekter.
Oljen utgjør rundt 21 prosent av statens inntekter.

21,9 prosent av statens inntekter kommer fra oljen

Publisert

I går ble regjeringens forslag til statsbudsjett lagt frem. Det skal gjennom en politisk forhandling før det eventuelt blir vedtatt, men det er uansett ikke snakk om de store forskjellene selv om det skulle bli justert litt eller om det blir en ny regjering som må sette opp budsjettet. De fleste inntekter og utgifter er satte, så enhver regjering har et relativt lite slingringsmonn til å gjøre sine justeringer.

Totalt opererer statsbudsjettet med en inntekt på hele 1430 milliarder kroner, altså 1,4 billioner kroner. Av det står petroleumsinntektene for hele 313 milliarder kroner, og det tilsvarer 21,9 prosent.

Oljen utgjør rundt 21 prosent av statens inntekter.
Oljen utgjør rundt 21 prosent av statens inntekter.

– Oljeinntektene i årets statsbudsjett er svært gledelig for nordmenn flest. Med disse inntektene kan norske politikere fortsatt love velferd i verdensklasse, satse på utdanning og finne rom for viktige klimatiltak, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet.

Oljepengene kommer godt med, for det er ikke snakk om småpenger på utgiftssiden heller. Oljebransjens inntekter utgjør nesten nok til å dekke alle utgifter til regionale helseforetak, transport og kommunikasjon, forsvaret, høyskolene og fagskolene.

Samtidig er oljeinntektene mindre enn det Norge alene bruker på Folketrygden. Det er derfor ingen tvil om at inntektene virkelig trengs.

Staten har også utgifter knyttet til oljevirksomheten, men den er liten sammenlignet med inntektene.
Staten har også utgifter knyttet til oljevirksomheten, men den er liten sammenlignet med inntektene.

Les også: