2018 blir et toppår, og så er Statnett over investeringstoppen

Publisert

Statnett forteller i en pressemelding at de over de neste fem årene planlegger å investere 30-40 milliarder kroner. Det er mye penger, men mindre enn tidligere antatt i Nettutviklingsplan 2017. Det betyr at det statlig eide selskapet nå er over investeringstoppen. 2018 blir året med høyest investeringer noensinne.

– De siste årene har vi gjennomført en rekke viktige prosjekter for å sikre fremtidens kraftsystem, med økt forbruk av strøm, mer fornybar kraftproduksjon og behov for et mer integrert kraftsystem for å oppnå klimamålene. Nå har vi kommet til et punkt der toppen er nådd og investeringene blir mindre, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

For de neste fem årene reduseres nivået fra 35-45 milliarder kroner til 30-40 milliarder kroner. nedgangen skyldes en kombinasjon av reduserte kostnader og forskyvninger i enkelte prosjekter.

- Det er svært viktig for oss å bygge sikkert og kostnadseffektivt. Vi har jobbet systematisk med teknologiutvikling, kvalifisering og standardisering gjennom flere år, og ser nå resultatene av dette. Dette er en utvikling vi er svært fornøyd med, sier Borgen.

De nye investeringsnivåene for Statnetts prosjekter er beskrevet i Oppdatert investeringsplan 2018, som nå er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Planene for de neste fem årene er i stor grad besluttet, og usikkerheten er liten rundt investeringsnivået. Videre utover 2020-tallet forventer Statnett å investere mindre enn den perioden vi er inne i nå, men usikkerheten er større.

- Behovet for investeringer i nett på sikt vil avhenge av en rekke faktorer, som utvikling i nytt forbruk og produksjon i Norge, fremtidige kraftpriser, prisforskjeller mellom land og teknologiutvikling, spesielt innen digitalisering av kraftsystemet, fortsetter Håkon Borgen.

Dette er godt nytt for alle strømkunder, da det vil gi utslag på hvor stor den kommende økningen av nettleien vil bli. Samtidig kan det bli behov for videre utbygging av strømnettet som følge av andre strømrelaterte investeringer.

- Vi kan se et mulig økt behov for nett frem mot 2030 på grunn av økt lønnsomhet for vindkraft, etablering av datasentre og elektrifisering innen nye områder. Samtidig har vi et klart mål om å begrense veksten i tariffen for vanlige forbrukere, sier Borgen.