– 2017 ble et veldig godt år for Faroe

Publisert

Faroe Petroleum er nå fullfinansiert for utbyggingen av Brasse, samt de pågående utbyggingene av Oda, Njord Future, Bauge og Fenja. Det forteller selskapet i en pressemelding.

Med disse prosjektene forventer Faroe å øke produksjonen fra i underkant av 15.000 fat om dagen nå, til omkring 35.000 i 2021.

– 2017 ble et veldig godt år for Faroe. Vi leverte godt operasjonelt, og fikk drahjelp fra økte råvarepriser og positiv dreining i markedssentiment. Aldri før har Faroe hatt så store reserver, og selv etter gårsdagens nedsalg i Fenja, bokfører vi en vekst i disse reservene på 20 prosent, sier Helge Hammer, COO i Faroe Petroleum og sjef for selskapets norske virksomhet.

Faroe Petroleum går inn i 2018 med forventning om fortsatt vekst, og planer om fem nye letebrønner.

–  Sammen med AkerBP er vi i gang med en oppgradering av Tambar feltet. Foreløpige resultater fra to nye brønner tyder på godt potensiale for økt produksjon. Vi er også i gang med lete- og avgrensningsboring på Iris/Hades og Fogelberg, samt at vi planlegger ytterligere tre letebrønner i 2018 i Rungne, Cassidy og Pabow. Det blir et spennende og innholdsrikt år, fortsetter Hammer.

Faroe Petroleum fokuserer virksomheten inn mot etablerte områder på norsk og britisk sokkel. Det gir lave driftskostnader, og reduserer nedsiderisiko i prosjektene. Forventet produksjon ligger mellom 12 000 og 15 000 fat per dag i 2018.

–  I 2017 fikk vi en gjennomsnittlig driftskostnad på omkring $ 27 per fat. I 2018 forventer vi at denne reduseres til mellom $ 23 og $ 27, og at den vil fortsette å synke etter hvert som ny produksjon settes i gang gjennom 2019 og 2020, avslutter Hammer.