Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

20 kvinner og 28 menn vil bli kommunikasjonsdirektør i NVE

Se søkerlisten her.

Publisert Sist oppdatert

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

vi må bli flinkere til å få fram at strøm i likhet med olje og gass er en vare som vi er heldige å ha mye av, og som vi kan handle med.

Tidligere fungerende vassdrags- og energidirektør

I et intervju med Anne Britt Leifseth som inntil nylig var fungerende vassdrags- og energidirektør så fortalte hun til enerWE at vi må bli flinkere til å få fram at strøm i likhet med olje og gass er en vare som vi er heldige å ha mye av, og som vi kan handle med.

I den senere tiden har også vindkraftdebatten fått stor oppmerksomhet. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) har NVE laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. NVEs forslag består av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og et kart over de mest egnede områdene for vindkraft.

Det er ingen tvil om at jobben som kommunikasjonsdirektør i NVE byr på spennende utfordringer. Søknadsfristen har nå gått ut, og under kan dere se hvem som har søkt på stillingen.

Blant søkere er Jon Evang som er kommunikasjonssjef i ZERO, Arne Søiland som er fungerende kommunikasjonsdirektør i NVE, og Jonette Øyen som er konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR.

15 av søkerne er unntatt offentligheten.

Søkerliste

Navn Kjønn Stilling Poststed
Mikalsen, Stian (42)MProduksjonsmedarbeider0490 Oslo
Daniloff, Kathrine (53)KKommunikasjonssjef0782 Oslo
Gaarder, Thorbjorn (63)MChief credit officer0369 Oslo
Unntatt offentlighetM**********
Gamman, Jøran (39)MKommunikasjonsrådgiver4640 Søgne
Larssen, Andre Melchior (45)MKommunikasjonssjef0186 Oslo
Ghouas, Nessim (45)MKommunikasjonsrådgiver - vikariat1362 Hosle
Pettersborg, Anniken (45)KLeder kommunikasjon og samfunnskontakt0264 Oslo
Gystad, John Vegar (45)MKommunalsjef Plan og Utvikling9325 Bardufoss
Kandidaten trukket seg (logg)***************
Unntatt offentlighetK**********
Unntatt offentlighetM**********
Wright, Marit Momrak (50)KKommunikasjonsdirektør0982 Oslo
Hammer, Axel Stuen (38)MKommunikasjonsdirektør0875 Oslo
Unntatt offentlighetK**********
Unntatt offentlighetM**********
Utaker, Espen (52)MSkribent / blogger / video-blogger på fritiden0771 Oslo
Weltzien, Åsmund (45)MKommunikasjonssjef1391 Vollen
Høst, Pia (48)KLeder Forbrukerdialog0588 Oslo
Øyen, Jonette (58)KSjef strategisk beredskapskommunikasjon0771 Oslo
Unntatt offentlighetM**********
Isaksen, Trude Luice Nedregård (41)KKommunikasjonsdirektør0559 Oslo
Unntatt offentlighetM**********
Unntatt offentlighetK**********
Unntatt offentlighetM**********
Hansen, Rune Gutteberg (48)MRådgiver0165 Oslo
Daatland, Stein Otto Gerhard (51)MKommunikasjonssjef4633 Kristiansand
Kandidaten trukket seg (logg)***************
Fenstad, Håkon (50)Massisterende kommunikasjonsdirektør1443 DRØBAK
Helmers, Gunnel (49)KFungerende seksjonssjef0376 Oslo
Unntatt offentlighetK**********
Rønning, Robert (55)MKommunikasjonsdirektør1385 Asker
Ljunggren, Anna-Kristin (34)K*****1177 Oslo
Haukaas, Martha (40)KKommunikasjonssjef0658 Oslo
Holmen, Gry Jorunn (52)KKommunikasjonsrådgiver0767 Oslo
Søiland, Arne (54)MFungerende kommunikasjonsdirektør0764 Oslo
Kandidaten trukket seg (logg)***************
Langeland, Anton (38)MKommunalsjef teknisk sektor5476 Mauranger
Tronstad, Hulda (50)KSeniorrådgiver elektrisk mobilitet1361 ØSTERÅS
Evang, Jon (47)MKommunikasjonssjef0590 Oslo
Gran, Svein-Thore (57)MKommunikasjonsrådgiver/innholdsprodusent1338 Sandvika
Ramakrishnan, Dr. Muniarajan (34)MAssistant Professor0191 Oslo
Unntatt offentlighet***************
Unntatt offentlighetM**********
Unntatt offentlighetM**********
Thon, Andreas (41)MOperatør til Offshore5955 Lindås
Unntatt offentlighetK**********
Unntatt offentlighetK**********