18 prosent høyere strømpriser i 2016

Publisert

2015 var et godt år for strømforbrukerne og et svakt år for kraftprodusentene, men dette snudde i fjor. Da gikk strømprisene opp med hele 18 prosent, ifølge nye tall fra SSB.

- Husholdningenes strømpris steg betydelig i løpet av året. I 1. kvartal betalte husholdningene i gjennomsnitt 28,7 øre/kWh for strømmen, mens prisen i 4. kvartal var 37,6 øre/kWh, skriver SSB.

Mye av dette kan forklares med lav fyllingsgrad på vannmagasinene. Ved inngangen til 2016 lå den på et historisk høyt nivå, men ved utgangen av året lå den cirka 5 prosentpoeng under normalnivået.

- Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 91,8 øre/kWh i 2016. Det er 14 prosent høyere enn i 2015. Av dette utgjorde kraftprisen 31,6 øre/kWh, nettleien 27,2 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 33 øre/kWh, skriver SSB.

Samtidig økte også strømavgiften.

- Forbruksavgiften på elektrisk kraft økte fra 13,7 øre/kWh i begynnelsen av 2015 til 16 øre/kWh i 2016 som bidro til at avgiftene samlet økte med 18 prosent sammenlignet med året før, skriver SSB.

I fjorårets fjerde kvartal passerte strømprisen 1 krone, og endte med et snitt på 100,4 øre pr. kWh når man legger sammen strømprisen, nettleien og avgiftene. Det betyr at avgiftene, inkludert merverdiavgiften, nå utgjør 35 prosent av strømprisen.