Så mye ekstra tjener Norge med en oljepris på 80 dollar fatet

Publisert

På selveste nasjonaldagen 17. mai passerte oljeprisen 80 dollar fatet for første gang siden 2014. Det er en enorm opptur etter at den var helt nede i 27 dollar fatet.

Da, som alltid, var det mange som mente at vi måtte vende oss til en fremtid med lav oljepris. De tok feil, og med 80 dollar fatet er optimismen tilbake. Det er heller ikke utenkelig at den kan nå 100 dollar fatet igjen.

Det er da også et prisnivå som historisk sett ikke har vært uvanlig. I en gjennomgang enerWE gjorde i fjor telte vi opp at oljeprisen har vært over 100 dollar fatet i fem forskjellige år, og hvis vi justerer for inflasjon så har oljeprisen vært over i 10 av de siste 72 årene.

Tirsdag denne uken la regjeringen frem det reviderte statsbudsjettet for 2018, og der oppjusterte de forventet gjennomsnittlig oljepris fra 438 til 445 kroner fatet. Det er et konservativt anslag, da oljeprisen så langt i år har ligget på 535,78 kroner fatet.

Etter at oljeprisen passerte 80 dollar på 17. mai, har den svingt litt over og litt under. Samtidig ligger dollarkursen på litt over 8 kroner. Hvis vi for enkelhetens skyld tar utgangspunkt i en oljepris på 80 dollar og en dollarkurs på 8 kroner så får vi en oljepris i norske kroner på hele 640 kroner fatet.

Det betyr at Norge med dagens oljepris får hele 195 kroner mer enn forventet for hvert eneste oljefat.

Finansdepartementet opererer med en tommelfingerregel om at hver 10-krone opp eller ned utgjør omlag 4,3 milliarder i økte eller reduserte inntekter for staten. Med det som utgangspunkt vil Norge med dagens oljepris få en ekstra oljeinntekt på hele 83,9 milliarder kroner i år.

Denne ekstrainntekten alene tilsvarer 29 prosent av beløpet staten drar inn i merverdiavgift, og den kommer på toppen av de 250 milliardene som statsbudsjettet allerede forventer at oljebransjen vil bidra med i år. Det betyr at ekstrainntekten ville gjort det mulig å kutte merverdiavgiften fra dagens 25 prosent til 17,75 prosent.

Så skal det bemerkes at denne ekstrainntekten forutsetter at dagens oljepris blir årets snittpris, og det krever i såfall at oljeprisen stiger enda mer. Det kan godt skje.

Hvis vi gjør tilsvarende regnestykker for en oljepris på 90 og 100 dollar fatet, slik de mest optimistiske begynner å snakke om, så blir beløpene enda større.

Med en oljepris på 90 dollar fatet blir ekstrainntekten på 118,3 milliarder kroner, og med 100 dollar fatet blir den 152,7 milliarder kroner.

Skulle derimot oppgangen plutselig snu kraftig, og oljeprisen faller igjen så kan den gå helt ned til 55,6 dollar fatet før den kommer ned på prisnivået statsbudsjettet forventer.

Les også: