-1.5 graderen er den nye 2 graderen

Publisert

Klimarapporten viser til alvorlige konsekvenser ved global oppvarming.

Nils Røkke er direktør for bærekraft i SINTEF. I tillegg leder han den europeiske forskningsalliansen European Energy Research Alliance (EERA).

Nils Røkke forteller til enerWE at dersom vi ikke endrer retning, vil vi ende opp dit vi styrer, nemlig med 3-4 grader oppvarming.

- Det nye i rapporten fra IPCC nå er at for å holde oss innen 1.5 grader så må vi ha netto null utslipp i 2040 og redusere med 45% innen 2030. 1.5 graderen er den nye 2 graderen kan du si.

Han mener de  viktigste tiltakene vil være elektrifisering og dekarbonisering av samfunnet, inkludert transport, massiv skogplanting, endret matforsyning. Dette som et tillegg til karbonfangst- og lagring i mengder, både på fossilt og biogene utslipp- såkalte karbonnegative løsninger.

- Jeg er imidlertid ikke i stemning til å komme med dommedagsprofetier. Vi skal huske at alle de tiltakene vi setter i gang med er for å skape en bedre verden enn den vi har hatt og har. Det er riktige steg for å få bedre helse, mer velstand, et respektabelt generasjonsregnskap og bærekraft.

- Du jobber nå i Europa, men kan du si noe om hva du tror dette betyr for Norge?

- Vi må finne bærekraftige løsninger på de mest lønnsomme næringene våre, og se hvilke potensial som vi har for å ta del i denne fantastiske muligheten som ligger i teknologiutvikling og overgangen til lavutslippssamfunnet. For eksempel er fiskeoppdrett bra saker med hensyn til klimagassutslipp. Det er også viktig å se hvordan kan vi bruke vannkraften vår enda bedre for å balansere Europeisk ikke-regulerbar kraft, og hvordan kan vi kapitalisere på lederposisjonen på flytende vindkraft.

Statsbudsjettet for 2019 sikrer at arbeidet med et fullskalaprosjekt for fangst og lagring av CO₂ i Norge fortsetter for fullt. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 175 millioner kroner til dette i 2019. Det er besluttet å gjennomføre forprosjektering av fangstprosjektene til Fortum Oslo Varme og Norcem. I tillegg skal Equinor, Shell og Total gjennomføre forprosjektering av transport- og lagerprosjektet i 2019.

- Vi er godt fornøyd med regjeringens satsing på fangst og lagring av CO2, sier administrerende direktør Trude Sundset i Gassnova SF i en pressemelding. Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået peker på at CO₂ - fangst og lagring er helt nødvendig om vi skal nå Parisavtalens klimamål, sier Sundset. Hun viser til rapporten som kom i dag som understreker at det virkelig haster med å komme i gang med omfattende klimatiltak.

Her er Nils Røkke enig.

- Rapporten viser at CO2-fangst og laring er en nøkkelteknologi. Vi må sørge for at vi legger til rette for lagring av CO2 og produsere karbonfrie produkter fra petroleumsvirksomheten, forklarer han.

Han forklarer at Norge er blant de ledende innen både CO2-fangst og lagring, og innen de andre områdene han har listet opp.

- Det er ingen motsetning mellom godt klimalederskap og en god sosio-økonomisk utvikling. Det vil være god butikk å investere mer i disse teknologiene. Forskning og utvikling vil stå sentralt i dette. I så måte er det positivt at forslaget til Statsbudsjett som ble lagt frem i dag legger opp til en realøkning på forskning på 1.2%. På den annen side er det liten risiko å satse mer på FoU i de tider vi er inne i. Det er investeringer til fremtidens næringer.