140.000 byttet strømleverandør

Publisert

Strømselskapene lever av å kjøpe og selge strøm, og teknisk sett er det ingen forskjell fra en strømleverandør til en annen. Forskjellen ligger i hvor mye påslag de tar på toppen av prisen de kjøper strømmen inn for, samt tilleggstjenester.

Mange tror at strømselskapene tjener mer penger når strømprisen er høy, men slik er det ikke. Faktisk kan det gå motsatt vei.

I et tidligere intervju med enerWE fortalte Fjordkraft-sjef Rolf Barmen at høye strømpriser typisk førte til at flere byttet strømleverandør, og at det økte strømselskapenes byttekostnader.

– I utgangspunktet er det sånn at margingen ikke skulle flukturere noe spesielt, men vi ser at nettomarginen i et høyprismarked øker byttefrekvensen i bransjen generelt, og det koster å få nye kunder, sa Barmen til enerWE.

Nå viser NVE's nye leverandørskifteundersøkelse for årets andre kvartal at dette ser ut til å stemme. Rapporten fanger opp utvilingen fra april til og med juni, og får dermed ikke med seg perioden med den høyeste strømprisen. Likevel bekrefter den utviklingen.

Det ble foretatt 5 prosent flere leverandørskifter blant husholdningene i 2. kvartal 2018 enn i tilsvarende kvartal i 2017, skriver NVE i sin rapport.

Antall leverandørskifter i andre kvartal 2018 var 140.000. Blant næringskundene var det en oppgang i bytteaktiviteten med 20 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Strømprisene for forbrukere med spotprisavtaler var i underkant av 50 prosent dyrere i andre kvartal 2018 sammenlignet med tilsvarende kvartal i foregående år. Økningen er noe større for elspotområde Nord-Norge (NO4).

I andre kvartal 2018 var markedsandelen til den dominerende leverandøren til husholdningskunder 68 prosent. Denne andelen har vært stabil over lengre tid.

Her kan du laste ned og lese leverandørskifteundersøkelsen for andre kvartal 2018.