133 millioner til nye bioprosjekter

Publisert

Forskningsrådet deler ut rundt 133 millioner kroner til sju nye prosjekter som skal utvikle norsk bioøkonomi videre.

– Prosjektene har til felles at de vil gi kunnskap som vil bedre ressursutnyttelse, øke verdien på biologisk råstoff, samt legge til rette for nye og bærekraftige næringer, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

Forskerne skal blant annet finne ut hvordan mye av restråstoffet i land- og havbruk kan brukes på nye måter. Det som tidligere i beste fall ble omdannet til varme og i verste fall kastet, kan som følge av denne forskningen sorteres ut og inngå i utviklingen av nye produkter, opplyser departementet i en pressemelding.

−Gjennom denne tildelingen får vi prosjekter som kobler kunnskap om våre fornybare naturressurser med behovet for verdiskaping. Å utnytte bioressurser i nye bærekraftige kretsløp vil gi viktige bidrag til å utvikle grønn konkurransekraft i norsk næringsliv, sier Fridtjof Unander, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.

Det er Forskningsrådets program for bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer, BIONÆR, som tildeler midlene. BIONÆR er finansiert av Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet. (©NTB)