13.000 færre sysselsatte innen olje- og gassutvinning

Publisert

SSB har i dag lagt frem flere tall om det norske arbeidsmarkedet og arbeidsledigheten. Totalt har ledigheten falt til 4,7 prosent på landsbasis, men den har økt med 8 prosent blant de med høyere utdanning.

Dette gikk spesielt utover Hordaland og Rogaland der arbeidsledigheten blant de med høyere utdanning steg med hele 13 og 11 prosent. Det ser SSB i sammenheng med den reduserte sysselsettingen i oljerelaterte næringer.

Dette bekreftes også i tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som SSB også la frem i dag.

- Arbeidskraftundersøkelsen viser en nedgang på 13 000 sysselsatte i olje- og gassutvinning fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016, skriver SSB.

Les også: Arbeidsledigheten økte for de med høy utdanning