125 millioner kroner til ny petroleumsteknologi

Publisert

— Rekordmange søknader viser vilje til nytenking.

Forskningsrådet gir 125 millioner kroner til utvikling av ny petroleumsteknologi. Det er en del av regjeringens tiltakspakke for å sikre kompetanse og sysselsetting i næringen.

17 prosjekter har fått midler gjennom Forskningsrådets program for å utvikle teknologi som reduserer utslipp og kostnader ved olje og gassutvinning på norsk sokkel.

Rekordmange søknader

—Vi har fått inn rekordmange søknader til denne DEMO 2000-utlysningen. Det viser hvor stor vilje det er til nytenking i bransjen. Det viser også hvor viktig det er at regjeringen satser på forskning og teknologiutvikling i petroleumspolitikken, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet

Forskningsrådets midler skal dekke en firedel av kostnadene. Det vil si at for hver krone fra myndighetene, skal industrien legge til 3 kroner. Derfor vil industrien selv bidra med 500 millioner kroner til denne nye teknologien.

Prosjekter som kan komme raskt i gang og som bidrar til å sikre kompetansen og sysselsetting i leverandørindustrien, har blitt tatt særlig hensyn til under denne tildelingen.

Reklame (saken fortsetter under)

https://vimeo.com/157152222

Rogaland og Hordaland prioritert

—DEMO 2000 er et treffsikkert virkemiddel for regioner som er særlig hardt rammet av lav aktivitet i leverandørindustrien, sier Hallén.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) markerte tildelingen hos Robotic Drilling Systems AS (RDS) i Stavanger. RDS er blant bedriftene som har fått DEMO 2000-støtte og deres prosjekt vil sysselsette om lag 50 årsverk hos partnere og underleverandører i prosjektperioden fram til desember 2018.

—Nå ser vi resultatene av den offensive satsingen på forskning og teknologiutvikling som regjeringen bidrar med. Det er svært gledelig at over halvparten av tildelingene går til selskaper på Vestlandet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

– Ikke nok

Forskningsrådet mottok nærmere 80 søknader, og det ble søkt om totalt nesten 430 millioner kroner. Dermed får over 60 prosjekter avslag.

—Dette er prosjekter som potensielt vil kunne bidra til en grønnere og mer effektiv produksjon, og som på sikt vil kunne generere aktivitet og arbeidsplasser. Dette er gryteklare prosjekter som kan settes i gang omgående, men det trengs midler for å komme i gang, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (avbildet).

Som en del av sysselsettingspakken fra regjeringen har DEMO 2000 blitt styrket med 100 millioner kroner i år. Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass ber regjeringen om å fortsette å sette av 100 millioner kroner ekstra hvert år de neste ti årene til forskning på ny teknologi i oljenæringen.