Olden  20170526.Briksdalsbreen i Stryn kommune i Sogn og Fjordane.Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
Olden 20170526.Briksdalsbreen i Stryn kommune i Sogn og Fjordane.Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

11 kvadratkilometer isbre smeltet bort hvert år

Publisert

Totalt 326 kvadratkilometer av norske isbreer er blitt borte på 30 år, viser en kartlegging.

Tallene kommer fram i en doktorgradsavhandling skrevet av Solveig Havstad Winswold ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Hun har sett på kart fra perioden 1947–1985 og sammenlignet dem med satellittbilder tatt mellom 1999 og 2006. Ut fra dette har hun kommet til at arealet til de norske isbreene har minket med 11 prosent på 30 år, skriver universitetets nettsted Titan.

Hvert år har 11 kvadratkilometer smeltet bort.

– De fleste norske isbreer minker betraktelig i størrelse, noe som er et tydelig tegn på at klimaet blir varmere. Å kartlegge breer og måle endringer er viktig fordi det er en indikator på hvordan klimaet endrer seg – og også for å finne ut hvor mye havnivået vil stige, sier Winsvold, som til daglig arbeider som breanalytiker i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), til nettstedet.

Endringene er størst i nord, hvor det er målt 17 prosent mindre isbreareal i løpet av 30 år. Dette settes i sammenheng med endringer i nedbør og temperatur, men også hvor breene ligger – hvor høyt og hvor nært havet.

Størst reduksjon har Normannsjøkelen på øya Seiland blitt utsatt for. Den har blitt opptil 91 prosent mindre i areal.

Winswolds doktorgradsavhandling handler om nye metoder for å kartlegge isbreene ved hjelp av satellittsensorer.

(©NTB)