107 nettselskaper har ikke oppfylt kravene til milepæl i Elhub-prosjektet, og får varsel om tvangsmulkt

Publisert

Det nærmer seg at alle landets innbyggere har fått installert nye automatiske strømmålere (AMS), og det neste trinnet er Elhub-prosjektet der all informasjonen skal samles inn. Dette prosjektet er imidlertid forsinket, og de har flere fortløpende milepæler som må nås.

Det ser imidlertid ut til at mange nettselskaper sliter med å henge med på implementeringen, og nå varsler NVE at hele 107 nettselskaper får vedtak om retting og at de risikerer tvangsmulkt i forbindelse med milepæl 11 i Elhub-prosjektet.

Denne milepælen går på at alle nettselskapene innen 1 desember skulle ha innrapportert timeverdier på dagsbasis til Elhub, og disse skulle inneholde korrekte data for minst ett døgn. De skulle også migrere alle målepunkt- og kundedata innen 5. desember.

Dette er det altså hele 107 nettselskaper som ikke har klart.

NVE opplyser at de fleste avvikene går på den daglige rapporteringen av timeverdier til Elhub.

Nå får de frist til 17. desember med å få dette på plass, og de som ikke får det vil bli ilagt tvangsmulkt.

- Daglig rapporteringen av timeverdier til Elhub er en viktig test ved M11 som vil vise om nettselskapene er klare for oppstart av Elhub. Om vi ikke ser en klar forbedring innen fristen 17. desember 2018 kan det bli nødvendig å utsette oppstart av Elhub, sier direktør Ove Flataker.

Selv om nettselskapene klarer det innen den nye fristen, så er Flataker bekymret for at denne forsinkelsen vil gå utover de neste milepælene.

- Siden det nå er kort tid igjen til oppstart av Elhub, vil ikke nettselskapene få like mye tid til å rette avvik som ved tidligere milepæler. Det er derfor viktig at alle nettselskap gjør det som er nødvendig for å gjennomføre daglig rapportering av timeverdier, avslutter Flataker.

Les også:

Powered by Labrador CMS