10.000 oljearbeidere mistet jobben, og gikk kraftig ned i lønn da de byttet bransje

Publisert

I en ny analyse tar SSB for seg hva som skjedde med oljearbeidere og deres lønninger fra 2015 til 2016.

Tallene viser at lønningene steg med 1,6 prosent på det året, men en analyse viser at lønnsveksten reelt sett var null. Det viser seg at de offisielle tallene skyldes en større utskifting av ansatte.

- Det var stor utskifting av medarbeidere i oljenæringen fra 2015 til 2016. Om lag 10.000 gikk ut og om lag 2.000 nye kom inn, skriver SSB.

Totalt var det 60.358 ansatte i 2015, og de hadde en månedlig snittlønn på 70.100 kroner. Året etter var det 52.651 ansatte med en snittlønn på 71.200 kroner.

Merk at denne snittlønnen også inkluderer lønningene fra lederyrker og yrker som krever høyere utdanning.

- Om lag 10.000 ansatte sluttet eller mistet jobben i oljenæringen, og de hadde i snitt ett lavere lønnsnivå enn de som fortsatt hadde sin jobb innenfor næringen, skriver SSB.

De som gikk til andre bransjer gikk ned i lønn, og blant de er snittlønnen markant lavere.

- Månedslønnen for dem vi finner igjen som ansatte i andre næringer, gikk ned fra 56.400 kroner i september 2015 til 48.300 kroner samme tidspunkt året etter. Dette tilsvarer en lønnsnedgang på 14,4 prosent. Flest skiftet næring til bygge- og anleggsnæringen, industri samt faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, skriver SSB.

Mange av de med yrkesfag gikk til bygg- og anleggsbransjen. Der er lønningene lavere enn i oljebransjen.

- For dem som ble ansatt i bygge- og anleggsnæringen, gikk månedslønnen ned med 11,3 prosent, til 42.600 kroner i 2016. Flest ble ansatt som håndverkere i denne næringen, skriver SSB.

Lønningene er litt høyere i industrien.

- De som fikk seg ny jobb innenfor industri, opplevde at månedslønnen gikk ned fra 57 800 kroner i september 2015 til 49.700 kroner ett år etter. Dette tilsvarer en lønnsnedgang på 14 prosent. De fleste med ny jobb innenfor industri ble ansatt som håndverkere eller i høyskoleyrker, skriver SSB.

Av de som byttet bransje, var det ingeniørene som kom best ut, men også de måtte ned i lønn.

- Månedslønnen gikk ned med 9,9 prosent for dem som skiftet næring til faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Dette gir den laveste prosentvise nedgangen i månedslønn sammenlignet med andre næringer. Månedslønnen deres gikk fra 65.700 kroner i september 2015 til 59.200 kroner året etter. De som gikk over til denne næringen, har et relativt høyt lønnsnivå og er gjerne ansatt som ingeniører, sivilingeniører eller andre yrker som krever høyere utdanning, skriver SSB.

Verst gikk det utover de som gikk til jobber innen transport og lagring.

- De som skiftet næring til transport og lagring haddestørst prosentvis nedgang i månedslønn på 21,9 prosent. Deres månedslønn utgjorde 47 300 kroner i september 2016, og gikk ned fra 60 600 kroner i 2015, skriver SSB.