10 av 124 nettselskaper har to tredjedeler av strømkundene

Publisert

Det norske strømmarkedet er grovt sett delt i tre typer selskaper: kraftprodusenter, nettselskaper og strømselskaper. Nettselskapene har ansvaret for strømnettet, og de har monopol på tjenesten sin i sine områder. Det er derfor strengt regulert hva de får lov til å ta betalt, og det gjøres en gjennomgang av økonomien i selskapene.

Denne gjennomgangen for 2017 er nå tilgjengelig i rapporten "Utvikling i nøkkeltal for nettselskap", som NVE har lagt frem denne uken.

- Nytt regelverk for konkurranseutsetting av kjøp til nettselskapa har vore i kraft sidan 2016 og skal bidra til at nettleiga ikkje vert for høg. Det nye regelverket har vore tema for tilsyn i 2018 og vi kjem til å halde same fokus for tilsyna i 2019, seier direktør Ove Flataker.

I rapporten skriver NVE at gjennom de siste ti årene har det blitt investert 106 milliarder kroner i det norske strømnettet. Tallene er justert for inflasjon, men de viser uansett at den store pågående investeringen på omlag 140 milliarder kroner som er varslet for det inneværende tiåret ikke er en så enorm økning som man kanskje kan få inntrykk av.

- Investeringane har fordelt seg med 50 mrd. kr i det lokale distribusjonsnettet, nesten 19 mrd. kr i regionalt distribusjonsnett og i overkant av 37 mrd. kr i transmisjonsnettet, skriver NVE i rapporten.

Nettselskapene er organisert som aksjeselskaper, men de eies nesten utelukkende av det offentlige gjennom kommunene, fylkeskommunene og staten. Andelen offentlig kontrollert nettkapital har de siste ti årene økt fra 95 til 98 prosent. Det betyr ikke at offentlige etater eier 98 prosent av aksjene, men at de har en kontrollerende eierandel på minst 50 prosent i nettselskapene eller nettselskapenes morselskaper.

Det pågår en diskusjon om hvorvidt det er for mange nettselskaper i Norge, og tallet går sakte nedover.

- Talet på nettselskap i bransjen er redusert frå 157 i 2008 til 124 ved utgangen av 2017. Det er venta at talet på nettselskap ved utgangen av 2018 er ytterlegare redusert til totalt 120. I 2017 hadde 15 nettselskap fleire enn 30.000 abonnentar, medan 51 nettselskap hadde færre enn 7.000 abonnentar. Medianselskapet i 2017 hadde i underkant av 7 300 abonnentar. Dei store selskapa har i overkant av to tredjedelar av abonnentane i Noreg, skriver NVE.

Ettersom nettselskapene har monopol, ser NVE også på avtaler der de kjøper tjenester av tilhørende datterselskaper og av morselskaper eller søsterselskaper. Tallene viser at det totalt ble kjøpt varer og tjenester for 2,9 milliarder kroner av slike tilhørende selskaper.

Her kan du laste ned og lese rapporten.

Les også: