Vindkraft sørget for at Tyskland kuttet sine CO2-utslipp i fjor

Utslippene av karbondioksid med 0,5 prosent i 2017.

Tyskland kuttet i utslippene av CO2 i fjor. Årsaken er økt bruk av vindkraft.

Ifølge tyske myndigheter falt utslippene av karbondioksid med 0,5 prosent i fjor til 904,7 millioner tonn. Dermed ble det sluppet ut 11,17 tonn CO2 per tysker i fjor.

Hovedårsaken til kuttet skal være økt bruk av vindkraft og nedgang i bruk av kullkraft.

Til tross for kuttet er det lite sannsynlig at Tyskland vil nå sitt mål om å kutte klimagassutslippene sine med 40 prosent innen 2020 sammenlignet med nivåene i 1990.

Norske tall for 2017 er foreløpig ikke klare, men i 2016 hadde Norge et utslipp på 44,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer et utslipp på 8,38 tonn per nordmann.

(©NTB)