Nå er fyllingsgraden under 40 prosent i de norske vannmagasinene

Det er litt lavere enn på samme tid i fjor.

Hele landet
Tallene viser at fyllingsgraden lå på 38,6 prosent i forrige uke. Uken før lå fyllingsgraden på 42,2 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 39,8 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 31.734 GWh.

Hele landet

Elspotområde 1 – Østlandet
Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.
Fyllingsgraden i elspotområde 1 er nå 19,9 prosent. Det er 3,9 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 23,8 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 17,1 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 1.150 GWh.

Østlandet

Elspotområde 2 – Sørvestlandet
Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.
De siste tallene viser en fyllingsgrad på 50,2 prosent i elspotområde 2. Uken før lå fyllingsgraden på 53,8 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 46,6 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 16.415 GWh.

Sørvestlandet

Elspotområde 3 – Midt-Norge
Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.
I forrige uke lå fyllingsgraden på 24,2 prosent i elspotområde 3. Det er 3,2 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 27,4 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 32,5 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 24,2 prosent tilsvarer det 1.886 GWh.

Midt-Norge

Elspotområde 4 – Nord-Norge
Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.
De siste tallene viser en fyllingsgrad på 38,1 prosent i elspotområde 4. Det er 2,7 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 40,8 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 46,6 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 7.377 GWh.

Nord-Norge

Elspotområde 5 – Vestlandet
Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.
De siste tallene viser en fyllingsgrad på 29,7 prosent i elspotområde 5. Det er 4,4 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 34,1 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 29,7 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 29,7 prosent tilsvarer det 4.906 GWh.

Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot. Feil kan forekomme.