St1 får ikke selge bensinstasjoner til Blue Energy Holding

Konkurransetilsynet mener oppkjøpet vil svekke konkurransen.

Konkurransetilsynet mener oppkjøpet vil svekke konkurransen. 

Konkurransetilsynet setter foten ned for ST1s salg av bensinstasjonene sine i Norge til Blue Energy Holding AS. Salget vil ifølge tilsynet bidra til å svekke konkurransen i bensinmarkedet. Konkurransetilsynet mener blant annet at Blue Energy Holding AS ikke er tilstrekkelig uavhengig og egnet til å opprettholde konkurransen i bensinmarkedet.

St1 har 39 bensinstasjoner i Norge og omsetter for 1,1 milliarder kroner årlig. Avtalen om salg ble inngått i januar, og det er det finske morselskapet St1 Nordic som er selger.

Konkurransetilsynet påla i fjor St1 Nordic å gjennomføre salget som vilkår for at selskapet skal få lov til å kjøpe Shells 420 bensinstasjoner i Norge.

– Bensinmarkedet er et viktig marked for norske forbrukere. Vi har flere ganger de siste årene pekt på problemer i bransjen, og det er nettopp derfor det er avgjørende å sørge for at konkurransen ikke ytterligere reduseres, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Avdelingsdirektør Ingrid Kjeldstad Gullaksen i Konkurransetilsynet sier det er tre forhold som gjør at kjøperen ikke blir godkjent.

– Blue Energy har for tette finansielle bindinger til St1. Videre mener vi at Blue Energy ikke har tilstrekkelig finansielle ressurser til å være en effektiv konkurrent i drivstoffmarkedet. Det er også inngått en merkevareavtale mellom St1 og Blue Energy som bidrar til å redusere konkurransepresset dem imellom. Samlet sett ser vi at avtalen mellom St1 og Blue Energy reduserer konkurransen mellom selskapene, og det vil ikke tilsynet tillate, sier hun.