Rigmar
Uncategorized Redaksjonen Foto: COSL

Avvik for COSL

Ptil avdekker to avvik ved tilsyn.

Målet for tilsynet var å verifisere overholdelse av regelverkskrav og forutsetningene for utstedelse av samsvarsuttalelse (SUT) innenfor fagområdene logistikk og arbeidsmiljø.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • kartlegging og risikovurdering
 • tiltak og oppfølging av støy, kjemikalier og ergonomi

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • arbeidstakermedvirkning
 • samordning mellom HMS-personell
 • logistikkplanlegging
 • rørhåndteringsdekk
 • nødoperasjon av løfteutstyr
 • slangestasjoner
 • kontroll og testing av løst løfteutstyr
 • sakkyndig kontroll løst løfteutstyr
 • sjøsikring
 • høyttalere i krankabiner

Kilde: ptil.no