Semcon_image_SVC2015-kopi
Subsea Subsea Valley

La oss ta en prat

Besøk stand nummer 53.

Semcon er et internasjonalt teknologiselskap som tilbyr ingeniørtjenester og produktinformasjon. Denne uken deltar selskapet som utstillere på Subsea Valley Conference. Vi har tatt en prat med Stein Tore Johnsen, General Manager i Semcon Norway.

Hvorfor deltar dere på Subsea Valley Conference?

Vi deltar på Subsea Valley Conference for å markedsføre hvordan vi kan støtte olje- og gassindustrien med vår ekspertise i kombinasjon med beste praksis løsninger fra for eksempel bilindustrien.

Har dere deltatt tidligere?

Vi har flere år deltatt som besøkende. Dette er det første året der vi deltar med egen utstillerstand.

Hva er fokus på utstillerstanden i år?

Vårt fokus er å demonstrere og dele beste praksis løsninger innen produktinformasjon og ingeniørtjenester.

Hvorfor ønsker dere fokusere på dette?

Vi er overbevist om at olje- og gassindustrien sparer tid og penger på å adaptere beste praksis løsninger fra andre industrier.

Hvilke fordeler drar kundens av deresprodukter og tjenester?

Alle våre referansecase innen «Managed Services» sparte mer enn 20 % når de adapterte våre beste praksis løsninger.

Samtidig rapporterte de at kvaliteten økte.

Hvorfor bør bransjen delta på Subsea Valley, og hvorfor bør man komme innom utstillerstanden deres?

Bransjen bør støtte opp om Subsea Valleys engasjement for å styrke olje- og gassindustrien.

Man bør besøke Semcon sin utstillerstand slik at vi kan sette oss ned og diskutere hvordan vi kan samarbeide for bli enda mer konkurransedyktige.
Semcon har utstillerstand nummer 53, avslutter han.

Stikkord: ,

Denne artikkelen er skrevet av Subsea Valley som er kunde av enerWE AS

Subsea Valley

Subsea Valley – et kraftsenter og ledende teknologisk miljø for subsea-løsninger. Subsea Valley er en næringsklynge som gjennom samarbeid og kompetanseheving styrker medlemmenes konkurranseevne både nasjonalt og internasjonalt. På denne måten settes bedriftene i stand til å ta en større del av leveransene til olje- og gassmarkedet. Subsea Valley består i all hovedsak av bedrifter på det sentrale Østlandet, men har også medlemmer utenfor dette området. Bedriftene utvikler og produserer et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor subsea – fra store leverandører av komplette systemløsninger og -installasjoner, til mindre teknologi- og tjenesteleverandører. Bedriftene representerer betydelig teknologisk kompetanse rettet mot olje- og gassmarkedet.
Annonse
Ads banner