Oljedirektoratet søker Måleingeniør

Oljedirektoratet (OD) regulerer og fører tilsyn med fiskal måling av både produsert olje og gass og CO2 – og naturgassutslipp på norsk kontinentalsokkel.

Virksomheten omfatter målesystem offshore og på land, både i Norge og i utlandet. Internasjonal beste praksis på området ligger til grunn for målingene og målesystemene, og OD deltar derfor i ulike nasjonale og internasjonale fora på fagområdet. Fagområdet innbefatter enfase- og flerfasemålinger, kalkulasjoner, datasystemer mv.

Arbeidsoppgaver:

  • Vurdere målekonsept i utbyggingsløsninger
  • Følge opp prosjektering, bygging og testing av målesystem
  • Føre tilsyn med målesystem i drift
  • Bidra til kunnskapsformidling og erfaringsoverføring internt og eksternt

Kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Master, fortrinnsvis innen måleteknologi, instrumentering eller automasjon
  • Ønskelig med 2-5 års relevant erfaring
  • God digital kompetanse
  • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på både norsk og engelsk. Arbeidsspråk er norsk.
  • Selvstendig med gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det er krav om at den som blir tilsatt har gyldig helseerklæring etter forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet.  Den som blir tilsatt må også ha eller gjennomføre grunnleggende sikkerhetskurs for offshoretilsatte.

Jobben medfører reisevirksomhet, onshore/offshore i både inn- og utland.

Vår organisasjon er i stadig utvikling, og arbeidsoppgavene vil kunne endres over tid.

Oljedirektoratet har ca. 220 medarbeidere, og vi har kontor i Stavanger og Harstad.

Arbeidssted for denne stillingen er Stavanger.

Lønn etter avtale.

Hvordan søke:

Gå inn på jobbportalen vår www.npd.no