Lundin

Lundin søker Senior Forretningsutvikler

Forretningsutvikling- og kommersiell avdeling i Lundin Norway (LNAS) søker senior forretningsutvikler (Senior Business Development Advisor) med dokumenterte transaksjonsresultater.  

Lundin Norway har en betydelig og økende forretningsutviklingsaktivitet. Selskapet signerte blant annet ti salgs og kjøpsavtaler det siste året.

Du vil være involvert i alle faser av selskapets transaksjonsvirksomhet, herunder:

 • Identifisere, utrede og fremme forretningsutviklingsmuligheter i tett samarbeid med selskapets ledelse
 • Støtte og lede tverrfaglige forretningsutviklingsprosjekter
 • Gjennomføre beslutnings- og budanalyser for eiendeler («assets») og selskaper
 • Planlegge og gjennomføre due diligence, budgivning, kontraktsforhandlinger og godkjenningsprosesser mot besluttende selskapsorganer og myndigheter
 • Aktivt overvåke og samarbeide med markedsaktørene, inkludert utføre konkurrent- og transaksjonsanalyser
 • Vedlikeholde og videreutvikle vårt styringssystem og –faginnsikt innenfor forretningsutvikling

Erfaring, kompetanse og resultater:

 • Betydelig industri- og forretningsforståelse innenfor norsk oppstrøm olje- og gassektor
 • Dokumentert erfaring og resultater fra oppstrømtransaksjoner og -prosesser, fortrinnsvis på norsk sokkel
 • Vært hel- eller delansvarlig for planlegging og gjennomføring av forretningsutviklingsprosjekter
 • Sterke analytiske egenskaper, herunder evne til selv å bruke og videreutvikle Lundins verdsettelsesmodeller for beslutnings- og bud analyser
 • Er kjent med, og kan bruke, Lundins eksterne lisens- og markedsdatabaser og analyseverktøy

Personlige egenskaper:

 • Du har genuin interesse for forretningsutvikling og er drevet av jakten på verdiskapende forretningsmuligheter og samarbeidsløsninger
 • Sterk og trygg på faglige prosesser, forhandlinger, asset- og selskapsanalyse innenfor forretningsutvikling
 • God tverrfaglig teknisk forståelse – ikke-kommersiell tilleggs erfaring er en fordel
 • Du er ambisiøs lagspiller, liker tverrfaglig samarbeid og er komfortabel i det eksterne rom
 • Du evner å formulere komplekse problemstillinger på en pedagogisk måte og evner å selge og overbevise dine samarbeidspartnere om gode forretningsmuligheter
 • Du identifiserer deg med verdiene tillit, presisjon og fart i jobbutførelsen din
 • Du har en positiv og proaktiv personlighet!

Formell erfaring og utdannelse:

 • Utdannelse på Master nivå eller tilsvarende.
 • Minimum 5 års forretningsutviklingserfaring, gjerne supplert med 2-5 års øvrig, relevant industrierfaring.
 • Kandidater med mindre erfaring, men genuint talent for forretningsutviklingsanalyse, transaksjonsforståelse og utviklingspotensial vil kunne bli vurdert for en mindre senior stilling.

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer, formell og personlig utvikling i en dynamisk organisasjon.
 • Et robust vekstselskap med et arbeidsmiljø som er preget av entreprenørskap.
 • Et selskap med forretningsmessig vilje og kapital til å vokse videre både organisk og inorganisk.
 • Muligheter til å påvirke Lundin Norways videre vekst på norsk sokkel.
 • Konkurransedyktige lønns-, bonus-, og pensjonsordninger.
 • Tilgang til parkering, treningsrom og andre fritidsaktiviteter.

For ytterligere opplysninger om stillingsinnhold, -ansvar og -forventninger, ta kontakt med Arild Dybvig, Direktør for forretningsutvikling og kommersielt. Mob: 954 40 210, E-post: arild.dybvig@lundin-norway.no

Følg linken https://www.lundin-petroleum.com/investors/investor-pack/ for siste resultat og kapitalmarkedsdagspresenta

Om arbeidsgiveren

Lundin Norway AS har etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Videre jobber selskapet med å modne prosjektene Luno II, Rolvsnes og Alta som mulige utbygginger.

Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og siden oppstart har feltet hatt rekordhøy regularitet. Selskapet er i dag et fullt integrert oljeselskap.

Vårt hovedkontor og driftssenter er lokalisert på Lysaker utenfor Oslo og vi har et avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av omkring 360 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no

Forretningsutvikling og kommersiell avdeling er ansvarlig for alle kommersielle evalueringer og operasjoner; fra leting til fjerning og langs hele olje og gass verdikjeden. Avdelingen har ansvaret for all forretningsutvikling, økonomisk analyse og planlegging og juridisk.

Avdelingens visjon er å være et av de mest respekterte forretningsutvikling- og kommersielle miljøene blant olje og gasselskapene på norsk sokkel.

Lundins Forretningsutvikling og kommersielle avdeling skal til enhver tid holde et ledende profesjonelt nivå innenfor disiplinene den består av.

Avdelingen skal maksimere eiernes og samarbeidspartnernes verdier gjennom presise, raske og kreative løsninger og leveranser.

Medarbeiderne i vår avdeling skal inneha et samarbeidsrettet, pro aktivt og kommersielt tankesett både innenfor teamet og i samarbeidet med interne og eksterne aktører.