Lundin søker Drilling Quality Lead

Det er en stilling hvor strategisk og operasjonell forståelse er viktig for å lykkes.

Vi søker en Drilling Quality Lead som skal jobbe med kvalitetsplaner og kvalitetsoppfølging innen boring og brønn.

Vår nye Drilling Quality Lead skal jobbe på tvers av prosjekter og operasjoner. Målet er å bedre oppfølgingen av våre kontraktører og bidra til økt effektivitet og bedre leveranser gjennom hele verdikjeden.

Det er en stilling hvor strategisk og operasjonell forståelse er viktig for å lykkes.

Noen av arbeidsoppgavene vil være

  • Utvikling og oppfølging av kvalitets- og strategiprosesser
  • Oppfølging, analyse og rapportering ved avvik
  • Planlegge og gjennomføre kvalitetsrevisjoner
  • Delta i granskinger knyttet til kvalitetsavvik

Vi tror du har 10 års erfaring eller mer innen kvalitetsledelse, fortrinnsvis innen offshore boreoperasjoner. Bachelor- eller mastergrad innen engineering eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Som person bør du være systematisk og analytisk, og god til å kommunisere. Noe reisevirksomhet offshore og på land må du regne med.