Lundin søker analytiker

Ønsker du å påvirke Lundin Norways videre vekst på norsk sokkel?

Forretningsutvikling- og kommersiell avdeling i Lundin Norway søker en faglig sterk og dedikert forretningsanalytiker (Economics and Planning Analyst) til vår omfattende lete-, felt- og infrastrukturportefølje.

Du vil jobbe med modellering, verdsettelser, økonomisk analyse og planlegging, og få bred eksponering mot våre lisenser og aktiviteter på selskapsnivå. Analysearbeidet omfatter hovedsakelig organisk lisens- og porteføljeanalyse, men du kan også bli involvert i generelle, finansfaglige vurderinger samt uorganiske aktiviteter som kjøp, salg, bytte av eierandeler og selskapsvurderinger.

Avdelingen har ansvar for økonomisk analyse og planlegging, forretningsutvikling, samt juridiske og kommersielle prosesser. Du vil også bli en støttespiller i rapporteringen mot hovedkontor og myndigheter. Vi jobber tverrfaglig, og du vil få en bred kontaktflate mot andre avdelinger og ledergruppene i Lundin Norway og morselskapet i Genève

Stillingen rapporterer til Direktør for forretningsutvikling og kommersiell avdeling, men vil være faglig og ressursmessig organisert i disiplinen Økonomisk analyse og Planlegging.

Arbeidsoppgavene medfører at vi stiller høye krav til analytisk og modellteknisk kapasitet. Avdelingen jobber ofte under tidspress, og det er derfor viktig at du er strukturert, selvgående og nøyaktig.

Arbeidsoppgaver:  

 • Beslutningsanalyse og verdsetting av leteprospekter, funn, feltutbyggingsprosjekter, områder og selskaper
 • Langsiktig lisens- og porteføljeplanlegging og rapportering i Lundin og til myndigheter
 • Bruk, vedlikehold og videreutvikling av interne og eksterne analyse-, planleggings-, database- og modellverktøy

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

 • Siviløkonom, sivilingeniør eller liknende, relevant utdannelse på mastergradnivå. Gjerne med fordypning i finans.
 • Genuin analytisk og lærevillig, industriell og forretningsmessig interesse
 • Høy modelleringsteknisk interesse og kapasitet, med ekspertnivå i Excel
 • 0-2 års erfaring fra bank, industri eller rådgivning, fortrinnsvis innenfor olje og gass- eller annen energisektor. Nyutdannede med gode akademiske resultater oppfordres til å søke
 • En ambisiøs lagspiller med sans for tverrfaglig samarbeid
 • Positiv, proaktiv og nysgjerrig personlighet

Vi tilbyr: 

 • Faglige utfordringer, formell og personlig utvikling i en dynamisk organisasjon
 • Et robust vekstselskap med et arbeidsmiljø som er preget av entreprenørskap
 • Mulighet til å påvirke Lundin Norways videre vekst på norsk sokkel
 • Konkurransedyktige lønn-, bonus-, og pensjonsordninger
 • Tilgang til parkering, treningsrom og andre fritidsklubbaktiviteter

Søknadsfrist: 28.04.2018

Arbeidssted: Lysaker

Om arbeidsgiveren

Lundin Norway AS har etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Videre jobber selskapet med å modne prosjektene Luno II, Rolvsnes og Alta som mulige utbygginger.

Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og siden oppstart har feltet hatt rekordhøy regularitet. Selskapet er i dag et fullt integrert oljeselskap.

Vårt hovedkontor og driftssenter er lokalisert på Lysaker utenfor Oslo og vi har et avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av omkring 360 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no