KAEFER Energy søker Sikringsleder/Fagansvarlig innen tilkomstteknikk

KAEFER Energy søker Fagansvarlig for Tilkomstteknikkavdelingen

KAEFER Energy er del av KAEFER Group, et av Europas største entreprenørselskaper. Konsernet omsetter for ca 16 mrd. Kroner og sysselsetter 27 000 ansatte over hele verden. KAEFER Energy er en ledene leverandør til olje- og gassindustrien i Norge. Bedriften har rundt 800 ansatte innen ISO- fagene (Isolering, Stillas og Overflate), samt Tilkomstteknikk, HVAC og Engineering.

KAEFER Energy hadde i 2017 en omsetning på rundt 1,2 milliarder, og har store utbyggings- vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter, både on- og offshore.

Vi gjennomfører for tiden prosjekter på installasjoner som blant annet: Troll, Åsgard, Kristin, Valhall, Ula, Skarv og Martin Linge Hook UP. På land har vi store pågående vedlikeholdsprosjekter på Kårstø og Mongstad.

KAEFER Energy søker nå etter en dyktig fagansvarlig for tilkomstteknikk med lang erfaring fra Industriell klatring.

  • Sikringsleder (godkjent NS 9600-sertifikat)
  • Fagbrev/kompetanse innen et av følgende fag er ønskelig: isolering, stillas, overflate, mekanisk, industrirørlegging, plate og sveis, EL&I og eller NDT Inspektør L-2
  • God kjennskap til NS 9600
  • Gode IT-ferdigheter
  • Gode lederegenskaper
  • God HMS-forståelse
  • Erfaring fra Plan-/Engineering og Site-verifikasjoner
  • Gode norsk- og engelskferdigheter, både muntlig og skriftlig
  • Gode kommunikasjonsferdigheter

Stillingen Fagansvarlig rapporterer til leder for Tilkomstteknikkavdelingen.

Birollene Plan-/Engineering- og Sikringsleder rapporterer i det aktuelle prosjekt han/hun er knyttet til.