Foto: Camilla M. Granheim

Energi Norge søker «Direktør kommunikasjon og myndighetskontakt»

Vil du være med å ta Norge til en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektrifiserte samfunnet i verden?

Fornybarnæringens virksomheter representerer avgjørende bidrag til et bedre klima, norsk verdiskaping og sikker strømforsyning. Energi Norge ønsker å sette dagsorden på områder av stor betydning for medlemsbedriftene, der god kommunikasjon og gode relasjoner er avgjørende for å lykkes.

Som Energi Norges direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt vil du ha en sentral plass i arbeidet med å utvikle og oppfylle Energi Norges strategier og mål. Du vil lede en avdeling som i dag har fem ansatte med deg, og du har en sentral rolle i Energi Norges ledergruppe.

Du vil få ansvar for kommunikasjon til media, myndigheter, medlemmer og andre viktige interessentgrupper.

Sentrale oppgaver er:

 • Overordnet ansvar for Energi Norges strategiske og operative kommunikasjonsarbeid
 • Sette dagsorden i aktuelle saker og målbære fornybarnæringens strategi og politiske prioriteringer til omgivelsene
 • Lede arbeidet med å bygge fornybarnæringens omdømme sammen med medlemsbedriftene
 • Være bindeledd mellom næringen og politiske beslutningstakere i Stortinget, regjering og          forvaltningen, samt andre aktører innen næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner og miljøbevegelse
 • Synliggjøre elektrisitetens bidrag til verdiskaping og klimagassreduksjoner i redaksjonelle og sosiale medier
 • Utvikle kommunikasjon med medlemmer og kunder gjennom digitale plattformer

Vi ser etter deg som har:

 • engasjement for energi- og klimapolitikk
 • bred erfaring fra medie- og opinionsarbeid
 • forståelse og innsikt både i tradisjonelle og nye kanaler for kommunikasjon
 • god kjennskap til og gjerne erfaring fra politiske beslutningsprosesser
 • sterke resultater fra posisjoneringsarbeid og omdømmebygging
 • et godt strategisk blikk
 • gode lederegenskaper

For å lykkes i denne stillingen må du ha gode relasjonelle ferdigheter og en samarbeidsorientert og drivende arbeidsform. Vi forutsetter at du har relevant høyere utdanning og er en sterk kommunikator som behersker skrift og tale meget godt, også på engelsk.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt Visindi ved Siri Skauge, tlf. 900 91 224, eller Christian Albertsen, tlf. 932 92 243. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV sendes snarest.