Innovasjon og næringsutvikling

Nytt verktøy lansert. Innovasjonsprosesser er ofte komplekse og avhengig av lederens eller den enkelte medarbeiders evne til å kvalitetssikre prosessen. Nå har det kommet et nytt verktøy som vil hjelpe organisasjoner med å implementere og følge opp innovasjonsarbeidet. I forbindelse med utgivelsen av dette verktøyet, standarden (formelt sett en teknisk spesifikasjon) CEN/TS 16555 Innovasjonsledelse, har … Continued

Nytt verktøy lansert.

Innovasjonsprosesser er ofte komplekse og avhengig av lederens eller den enkelte medarbeiders evne til å kvalitetssikre prosessen.

Nå har det kommet et nytt verktøy som vil hjelpe organisasjoner med å implementere og følge opp innovasjonsarbeidet. I forbindelse med utgivelsen av dette verktøyet, standarden (formelt sett en teknisk spesifikasjon) CEN/TS 16555 Innovasjonsledelse, har Standard Norge og Patentstyret arrangert egne frokostmøter.

På frokostmøtene har standarden, som i alt består av sju deler, blitt presentert. Den er et verktøy for hvordan din virksomhet kan styre næringsutviklingen gjennom bedre ledelse av innovasjonsprosesser. Representanter fra Innovasjon Norge og LO i tillegg til Patentstyret og Standard Norge har deltatt med innlegg på frokostmøtene.

Magnus Hakvåg, komiteleder for CEN/TS 16555-1, mener man må ha en systematisk tilnærming til innovasjonsarbeid. Innovasjonsstyringssystem gir veiledning innen:

  • forståelse av sammenhengen mellom innovasjon og organisasjonens virksomhet
  • hvordan man identifiserer og fostrer innovasjonshjelpemidlene
  • hvordan man utvikler en innovasjonsstyrings prosess
  • hvordan man implementerer og vedlikeholder et innovasjonsstyringssystem
  • hvordan man sikrer engasjement fra ledelsen
  • hvordan man planlegger for å sikre suksess innen innovasjon
  • hvordan man evaluerer og forbedrer ytelse av innovasjonsstyringssystemet og forståelse og bruk av innovasjonsstyrings teknikker.

Se videosnutt av Magnus Hakvåg om innovasjonsstyring.

«Innovasjon – å skape verdi på nye måter. Har vi råd til å la være?» sier Anthony Kallevig fra LO.
Videre tar han for seg  norske utfordringer og konkurransefortrinn, og hvorfor vi må satse på innovasjon.

Les mer og se presentasjonene fra frokostmøtene her.