– Navnet signaliserer også at statens store andel i selskapet ikke er ønsket. Liker ikke!

– Forrige gang kjøpte vi logoen til Husfliden. Når har vi kjøpt navnet til en veterinær. Hva skjedde med innovasjon og nyskapning? skriver Statoilansatt på Yammer.

Statoil vil endre navn til Equinor, men forslaget møter motbør og kan ende opp i Stortinget. Ap minner om at de tidligere har ønsket å beholde Statoil-navnet.

Internt i Statoil skaper også navnebyttet stor debatt. Under følger et utdrag av diskusjonen på selskapets interne Yammer-kanal.

Det understrekes at bildene fra Statoils Yammer-kanal kun er et utvalgt. Det representerer ikke gjennomsnittet av hva ansatte i Statoil mener om navnebyttet.