Bilde av varemerke

enerWE® som varemerke

Viktig ledd i merkevarebyggingen. Et varemerke er et særpreget kjennetegn for varer og/eller tjenester. Et varemerke kan bestå av alle slags tegn, og må kunne gjengis grafisk. Et varemerke kan for eksempel bestå av ord og ordforbindelser (for eksempel slagord), navn, logoer, figurer og avbildninger, bokstaver, tall, emballasje, lyd, og bevegelse, eller kombinasjoner av disse. Vi … Continued

Viktig ledd i merkevarebyggingen.

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for varer og/eller tjenester. Et varemerke kan bestå av alle slags tegn, og må kunne gjengis grafisk. Et varemerke kan for eksempel bestå av ord og ordforbindelser (for eksempel slagord), navn, logoer, figurer og avbildninger, bokstaver, tall, emballasje, lyd, og bevegelse, eller kombinasjoner av disse.

Vi har nå registrert enerWE® som varemerke, forteller Magne Kristiansen, Daglig leder i enerWE.no. Det er et viktig ledd i å bygge merkevaren.

enerWE® er registrert både som ordmerke og som figurmerke.

Ordet enerWE® er en kombinasjon mellom energy og WE, forteller han. Vi har med energy fordi vi er en nettavis for olje- og energibransjen, og vi har med WE fordi vi er et sosialt medie der medlemmene i TEAM enerWE® selv kan publisere pressemeldinger, video og informasjon om arrangementer.

Ta gjerne kontakt for informasjon om medlemskap.