På målgruppens premisser

Fokuser på innhold. Fenomenet ‘content marketing’ sprer seg hurtig. Tradisjonelle reklameformater byttes ut med egetprodusert innhold. Jorunn Flydal, medeier i Medialounge, mener fremtiden tilhører aktører som kommuniserer på målgruppens premisser.       Content marketing er en markedsføringsdisiplin med fokus på å levere verdiskapende innhold som målgruppen vil ha. Når du treffer kunder med nyttig … Continued

Fokuser på innhold.

Fenomenet ‘content marketing’ sprer seg hurtig. Tradisjonelle reklameformater byttes ut med egetprodusert innhold. Jorunn Flydal, medeier i Medialounge, mener fremtiden tilhører aktører som kommuniserer på målgruppens premisser.      

Content marketing er en markedsføringsdisiplin med fokus på å levere verdiskapende innhold som målgruppen vil ha. Når du treffer kunder med nyttig og relevant informasjon, skal det mer til før man overser det, og man ender opp med en mer troverdig form for kommunikasjon, sier Flydal.

Markedsføringsformen har allerede ført til en oppblomstring av ulike byråer som utfører content marketing-tjenester på vegne av bedrifter. Medialounge har gått i en litt annen retning.

Visjonen vår i Medialounge er å bli Europas ledende markedsplass for lisensiert innhold. Mange virksomheter finner dette interessant fordi vi har relevant innhold av høy kvalitet og sparer dem for tid og penger.

Selv mener Flydal at begrepet content marketing har blitt unødvendig negativt ladet i Norge.

Spesielt mediebransjen aksepterer i liten grad at tradisjonelle medieformater brukes av kommersielle aktører. Vi ser også at debatten rundt betalt innhold i bloggsfæren setter content marketing i et dårlig lys. Problemet her er at innholdet ikke merkes tydelig nok. Dermed blir det en utfordring for oss lesere å forstå om det er betalt innhold eller egne/uavhengige meninger som ytres. Tydelig merking er viktig for å ivareta troverdigheten og det etiske aspektet i kommunikasjonen, enten du er kommersiell aktør eller fra uavhengig presse.

Rapport gir innsikt

Flydal håper rapporten «Content marketing i Norge 2015» kan bidra til økt kunnskap rundt markedsføringsdisiplinen.

I Medialounge hadde vi selv et behov for innsikt om content marketing i Norge. Det fant vi ikke. Vi bestemte oss derfor for å hente inn denne informasjonen på egen hånd, og håper rapporten kan dekke et innsiktsbehov – også for andre.

Dette er andre året på rad Medialounge publiserer denne typen rapport, og Flydal bemerker at det i år er et bredere spekter av interesserte.

I fjor var det først og fremst mediebransjen som kjøpte undersøkelsen. I år er etterspørselen mer balansert. Vi merker interesse fra et stort utvalg byråer, virksomheter og medier.

Ett av hovedfunnene i rapporten er i følge Flydal en sprikende oppfatning av hva content marketing er.

Det er tydelig at mediebransjen, bedrifter og byråer definerer begrepet ‘content marketing’ på ulike måter. Byråene utpeker seg som ‘storytellere’, og deres definisjon er delvis reklamepreget. Bedrifter innehar en større forståelse av at content marketing bidrar til økt merverdi for kundene. Mediebransjen og mediebyråene tilhører på sin side ”skeptikerne”, og bruker begreper som betalt redaksjonelt innhold og korrupt journalistikk i sin definisjon. Disse funnene er i seg selv ikke overraskende, men det er fint å få det kartlagt.

Kommunikasjonsbransjen scorer høyest

Rapporten har videre kartlagt kjennetegn på aktører som opplever størst effekt av å praktisere content marketing.

Vi ser at fagfolk som jobber med kommunikasjon scorer høyere enn reklamebransjen. Grunnen til dette er nok at kommunikasjonsbransjen har et større fokus på målrettet kommunikasjon og strategi. Reklamebransjen har imidlertid ikke like mye erfaring med dette, da analysearbeidet ofte delegeres ut til mediebyråer. Digitalbyråene på sin side er kjent for å være racere på måling og analyse.

Massekommunikasjon blir nisjekommunikasjon

Flydal mener det finnes en naturlig forklaring til at content marketing har blitt så mye omtalt i løpet av kort tid.

Content marketing innebærer et innsnevring av målgruppene. Det handler om å kommunisere smalt, og treffe kundene på deres premisser. Autentisk innhold av høy kvalitet og troverdighet er essensielt for å mestre dette.

Hvorfor har content marketing blitt en hype akkurat nå?

Virksomheter har skjønt at sosiale medier er nødvendig for businessen, enten det er kundeservice, merkevarebygging, salg eller kommunikasjon. Bedrifter ønsker nå å fylle disse kanalene med godt innhold. Dette gir helt nye muligheter for å bygge varige kunderelasjoner i egen kanaler. Vi ser bedrifter bygge kommunikasjonskanaler hvor de kommer nærmere kunden og skaper salgsutløsende relasjoner.

Vil det gå inflasjon i content marketing i fremtiden?

Tvert i mot. Vi lever i en tid preget av informasjonsinflasjon, så her vil vi se at innholdsverdien vil stige i takt med økende konkurranse. Kunststykket med content marketing er å vite hvem kunden er, og hvilken fase i kundereisen de befinner seg i. Dette er en krevende prosess, men de bedriftene som jobber dedikert og målrettet vil oppleve stor effekt i form av merkevarebygging, posisjonering og salg.

En ny bransje i vekst

Flydal mener content marketing over tid vil endre kommunikasjonslandskapet i Norge.

Vi ser allerede at det popper opp content-byråer i flere varianter. Mange av disse er nisjebyråer som spesialiserer seg på innhold innen tekst, foto eller film-produksjon. I tillegg ser vi selskaper som Sprinkle og Unruly entre bransjen, og tilby teknologiske løsninger innen innholds-distribusjon.

Dette er noe vi vil se mer av over tid, avslutter Flydal.

» Våre topp 3″ – Medialounge utpeker sine favoritter innen content marketing i Norge

  •  ICA – Ny satsning hvor det på ICA.no bygges opp et eget univers som er relevant for mange forskjellige mennesker.
  •  Rema1000, ‘Under hundrelappen’ – Med dette konseptet skaper Rema1000 innhold som er ekstremt nyttig for kundene.
  •  Conta Faktura – Conta Faktura er et inkassobyrå, men tilbyr flere relevante tjenester for nyoppstartede firmaer, inkludert gratis fakturering. Målet er å tjene penger når firmaer skal sende inkasso, men deres inngangsvinkel er å ta tak i selskapene i etableringsfasen.