Bilde fra Subsea Valley
Salg og Markedsføring, Subsea Redaksjonen Foto: enerWE

Subsea Valley velger enerWE

Nytt medlem i TEAM enerWE.

Subsea Valley er en næringsklynge som gjennom samarbeid og kompetanseheving styrker medlemmenes konkurranseevne både nasjonalt og internasjonalt. På denne måten settes bedriftene i stand til å ta en større del av leveransene til olje- og gassmarkedet.

Subsea Valley består i all hovedsak av bedrifter på det sentrale Østlandet, men har også medlemmer utenfor dette området. Bedriftene utvikler og produserer et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor subsea – fra store leverandører av komplette systemløsninger og -installasjoner, til mindre teknologi- og tjenesteleverandører. Bedriftene representerer betydelig teknologisk kompetanse rettet mot olje- og gassmarkedet.

Subsea Valley har i dag inngått et strategisk samarbeid med enerWE.no.

Vi ser frem til et spennende samarbeid, forteller Magne Kristiansen, Daglig leder i enerWE.no.

Vi har veldig stolte over at Subsea Valley har valgt oss som samarbeidspartner innenfor flere områder.

Let the games begin!

Stikkord: