Hotell i særklasse

Skal i arbeid for Lundin. Nå ligger Prosafe sin flunkende nye boligrigg Safe Boreas til kai i Stavanger, melder GMC. Det er ikke småtterier. Riggen blir midlertidig Stavanger-regionens største hotell målt i antall rom, med 450 senge¬plasser i enmanns-lugarer. Ved kaien i Mekjarvik skal GMC ferdigstille og klargjøre riggen. Nybygget ble levert fra Singapore i … Continued

Skal i arbeid for Lundin.

Nå ligger Prosafe sin flunkende nye boligrigg Safe Boreas til kai i Stavanger, melder GMC. Det er ikke småtterier. Riggen blir midlertidig Stavanger-regionens største hotell målt i antall rom, med 450 senge¬plasser i enmanns-lugarer. Ved kaien i Mekjarvik skal GMC ferdigstille og klargjøre riggen. Nybygget ble levert fra Singapore i januar. Safe Boreas kom til Stavanger lørdag 11. april etter å ha rundet Sør-Afrika på vei fra Asia til Nordsjøen.

GMC har hatt 29 folk om bord siden riggen passerte utenfor Namibia tidlig i februar. Vi har utnyttet seilingstiden til gjenstående arbeid, opplyser Bengt Olav Gåsøy, Business Development Manager hos GMC.

I Prosafe har vi store forventninger til Safe Boreas, som er verdens største og mest avanserte boligrigg. Den har det nyeste dynamiske posisjoneringssystemet (DP klasse 3) og 12-punkts forankringsløsning, forteller Karine Cosemans, Manager for Communication and Branding hos Prosafe.

Det kanskje mest iøynefallende er to innvendige atrier som gir dagslys til hele boligdelen. Riggen er bygget etter NORSOK standard og vil hovedsakelig operere på norsk sokkel, avslutter Cosemans.

Safe Boreas skal i arbeid for operatørselskapet Lundin Norway, i forbindelse med tilkobling og oppstart av produksjonen på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen.