Viktig å holde realfagstrykket

Prestasjoner i matematikk har gått ned. OECDs nye PISA-undersøkelse viser at norske elevers prestasjoner i matematikk har gått ned siden forrige undersøkelse i 2009. I naturfag er det også en negativ endring, mens resultatene i lesing holder seg stabile. Norsk olje og gass har i snart 15 år jobbet aktivt for å øke kunnskapen i … Continued

Prestasjoner i matematikk har gått ned.

OECDs nye PISA-undersøkelse viser at norske elevers prestasjoner i matematikk har gått ned siden forrige undersøkelse i 2009. I naturfag er det også en negativ endring, mens resultatene i lesing holder seg stabile.

Norsk olje og gass har i snart 15 år jobbet aktivt for å øke kunnskapen i om realfagene. Organisasjonen representerer olje- og gassindustrien sammen med Statoil i regjeringens Nasjonalt forum for realfag. Som medlem av forumet skal Norsk olje og gass jobbe for å

  • øke interessen for realfag og teknologi, og styrke rekrutteringen og gjennomføringen på alle nivåer
  • styrke elevers kompetanse i realfag
  • øke rekrutteringen av jenter til matematikk, kjemi og teknologifagene.

Som arbeidsgivere har bransjen forpliktet seg til å

  •  i samarbeid med nasjonale og lokale aktører gjennomføre tiltak for å motivere, skape relevans og gi kunnskap om betydningen av realfag og teknologi
  • motivere arbeidsgivere nasjonalt og lokalt til å delta i satsingen på styrkingen av realfagene

Bransjen har også elementer av dette innarbeidet i  egne styringsdokumenter. Norsk olje og gass har en rekke prosjekter, aktiviteter og produkter de håper kan bidra til å bedre resultatene for norske elever. Norsk olje og gass håper også arbeidet vårt vil vise fagenes relevans og nytte i et senere arbeidsliv.

Gode samarbeidspartnere

Norsk olje og gass sine medlemsbedrifter er de beste samarbeidspartnerne. De stiller opp på arrangement som «jenter for realfag», «Kunnskapsdager i realfag», «rådgiversamlinger», «PetroChallenge», «realfagstorg», «Energidager» på universitet og høyskoler med mer.

I utdanningsmagasinene til Norsk olje og gass, og på nettsiden www.verdensklasse.no har Norsk olje og gass også flotte unge profiler fra bedriftene, og de forteller om egne utdanningsvalg og hvilke spennende muligheter dette har gitt dem i arbeidslivet.

Foruten det dugnadsarbeidet Norsk olje og gass har sammen med bedriftene gjør bedriftene også en formidabel egeninnsats på dette området. Hvis norske elever ikke mestrer matte og naturfag i grunnskolen vil de også ha sperrer mot å søke teknologi- og realfag senere i skole- og studieløp. På sikt vil det skape store rekrutteringsutfordringer av nøkkelpersonell i vår industri.

Resultatene fra Pisa viser oss at arbeidet vi gjør er viktig, og det er bare å brette opp armene og jobbe videre med dette, sier Jan Hodneland, direktør for arbeidsliv i Norsk olje og gass.

Første rekrutteringsaktivitet på nyåret er deltakelse på utdanningsmesser i byene Bergen, Trondheim, Oslo, Lillestrøm, Bodø og Tromsø.

Kilde: norskoljeoggass.no